Citi

Drukas versija

2020. gads

J 12.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Komercreģistra publiskās ticamības aizsardzības robežas

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2008
Par Uzņēmuma reģistra valsts notāra lēmuma pārsūdzības kārtību