Negodīga konkurence

Drukas versija

2019. gads

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019
Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

2016. gads

J 15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016
Potenciālās konkurences iespējamība Konkurences likuma 1. panta 6. un 9. punkta kontekstā