Negodīga konkurence

Drukas versija

2016. gads

J 15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016
Potenciālās konkurences iespējamība Konkurences likuma 1. panta 6. un 9. punkta kontekstā