Uzņēmuma pāreja, reorganizācija, likvidācija

Drukas versija

2018. gads

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018
Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

J 28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018
Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

2017. gads

J 09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017
Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

15.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-330/2017
Solidāri saistītās personas atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā

J 16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017
Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

2009. gads

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009
Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

2006. gads

J 22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006
Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā