Valdes kompetence, lēmumi

Drukas versija

2019. gads

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

2012. gads

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-55/2012
Sabiedrības valdes procesuālās tiesības un pilnvaru apjoms

2010. gads

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010
Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu