Ārstniecība (pacienta tiesības)

Drukas versija

2013. gads

J 18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

2008. gads

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008
Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

2006. gads