Pilsonība

Drukas versija

2018. gads

11.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2018
Noilguma iestāšanās regulējums pilsonības atņemšanā

2016. gads

07.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2016
Spriedums krimināllietā kā rakstveida pierādījums

2011. gads

J 14.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2011
Latvijas pilsonības iegūšanas likumības izvērtēšana

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

2008. gads