Starptautiskie autopārvadājumi

Drukas versija

2015. gads

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

2012. gads

J 29.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2269/2012
Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamības nosacījums starptautisko auto pārvadājumu līgumos

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam