PRIVĀTĀS DZĪVES, GODA, CIEŅAS UN REPUTĀCIJAS AIZSKĀRUMS

Drukas versija

2019. gads

J 10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019
Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

2018. gads

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2018
Neatļautas darbības pazīmes savstarpējā saziņā

J 22.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2018
Subjekts, kuram ir pienākums atsaukt izplatītās godu un cieņu aizskarošās ziņas

29.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018
Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

J 28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018
Tiesas pienākums spriedumā norādīt godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukuma veidu un kārtību

J 28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018
Godu un cieņu aizskarošu ziņu vērtēšana

26.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2018
Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

2017. gads

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-208/2017
Atklātā politikas diskusijā pret politiķi vērstu apvainojumu vērtēšana

28.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2017
Personas goda un cieņas prettiesisks aizskārums, ja tas ietverts aicinājumā Saeimai

16.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2017
Atbildētājs iestādes interneta vietnē publicētas godu un cieņu aizskarošas ziņas gadījumā

2013. gads

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2013
Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

2011. gads

2009. gads

2008. gads

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008
Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

2007. gads

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007
Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

2005. gads

J 23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005
Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005
Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu