Hronoloģiskā secībā
2002

Drukas versija

J 29.10.2002. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-374/2002
Vardarbība pret policijas darbinieku kvalificējama pēc KL 270. panta 2. daļas, nevis kā huligānisms pēc KL 231. panta otrā daļas

J 29.08.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-322/2002
Kaitējums iespējams tikai pie materiāliem noziegumu sastāviem, kā arī KL 55. panta 6. daļas nosacījumiem jābūt reāli izpildāmiem

J 03.06.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-219/2002
Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona