Hronoloģiskā secībā
2003

Drukas versija

J 23.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-328/2003
Civilprasība jāizlemj atbilstoši KPK 307. panta nosacījumiem

J 05.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-288/2003
Par personas atbrīvošanu no soda, ievērojot taisnības un humānisma principus