Hronoloģiskā secībā
2005

Drukas versija

J 29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-663/2005
Kriminālprocesa likuma 473. panta kārtībā pieņemtais lēmums, ar kuru noraidīts apsūdzēto lūgums par apcietinājuma grozīšanu, nav pārsūdzams

J 29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-670/2005
Tiesas lēmuma tiesiskuma pārbaudes atteikums kasācijas kārtībā

J 28.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-619/2005
Noskaidroto apstākļu atbilstības konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm pārbaude

J 16.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2005
Ja drošības naudu iemaksā nevis persona, kurai šis drošības līdzeklis piemērots, bet cita persona, tad šī persona nav tiesīga pārsūdzēt tiesas nolēmumu daļā par drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā

J 27.10.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2005
Prostitūcijas jēdziena skaidrojums, piemērojot Krimināllikumu

J 06.09.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2005
Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību realizācija

J 16.08.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2005
Pamatota attaisnošana pēc Krimināllikuma 158. panta

J 26.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2005
Prokurora pilnvaras apelācijas instances tiesā

J 19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2005
Kasācijas instances tiesas kompetence

J 19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2005 
Nepilnības apelācijas instances tiesas sēdes protokolā

J 05.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-363/2005
Abu instanču tiesu nolēmumi atcelti, jo tiesas neievērojušas Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumus par likuma, kurš atzīst nodarījumu par nesodāmu, attiecināšanu uz izdarīto nodarījumu

J 10.05.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-260/2005
Zaudējumi no tiesājamā piedzenami tikai par tādām prettiesiskām darbībām par kurām celta apsūdzība un kuru izdarīšanā tiesājamā vaina ir pierādīta

J 27.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-253/2005
Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta saturu un jēgu nosacīti piespriestais sods piespriežams izciest reāli, ja persona jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarījusi nosacītas izciešanas laikā, neatkarīgi no tā, kāds soda veids ir noteikts par jaunu noziegumu

J 05.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2005
Nepamatota attaisnošana pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73. panta

J 22.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2005
Personu nevar saukt pie kriminālatbildības par neziņošanu par noziedzīgo nodarījumu, par kura izdarīšanu viņa ir turēta aizdomās un apsūdzēta

J 10.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-154/2005
Pierādījumu pārbaudes nepieciešamība tiesas izmeklēšanā

J 02.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-123/2005
Nolēmuma pieņemšana par noziedzīga nodarījuma sastāvu personas rīcībā

J 07.02.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/2005
Policijas kontroli kā papildsodu nedrīkst piemērot notiesātajam, kuram brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti

J 25.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2005
Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

J 04.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-2/2005
Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem