Hronoloģiskā secībā
2006

Drukas versija

J 28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2006
Apelācijas instances tiesas nolēmuma saturs, taisot jaunu spriedumu

J 28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-750/2006
Krāpšanas jēdziena izpratne

J 28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-770/2006
Notikuma patiesības noskaidrošanas kritēriji

J 19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-704/2006
Miesas bojājumu nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas

J 19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-736/2006
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

J 30.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-673/2006
Kukuļņemšana saistībā ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

J 21.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-681/2006
Par izlīgumu vienošanās procesā

J 16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2006
Tiesas rīcība lietās par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

J 16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-680/2006
Uzkūdītāja kā noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieka nodoms

J 09.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-670/2006
Apzināti nepatiesa liecība; Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšana

J 01.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-396/2006
Smagu seku izpratne

J 23.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-615/2006
Kukuļdošana kā noziedzīga nodarījuma pabeigtības moments

J 20.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2006
Mantiska zaudējuma apmēra kā obligātas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes konstatēšana

J 12.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-579/2006
Pierādījumu vērtēšanas nepieciešamība, iztiesājot lietu

J 04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006
Kriminālatbildības noilguma noteikšana

J 03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2006
Apelācijas instances tiesas tiesības veikt tiesas izmeklēšanu, pārsniedzot apelācijas sūdzības apjomus un ietvarus

J 03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2006
Apsūdzētā tiesības saņemt apelācijas instances tiesas nolēmuma kopiju

J 26.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2006
Jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšana pārbaudes laikā

J 11.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2006
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

J 07.08.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-523/2006
Par prokurora kompetenci, slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

J 28.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2006
Apelācijas protesta atsaukums kā atteikšanās no apsūdzības

J 25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi; Drošības līdzekļa grozīšana

J 06.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-459/2006
Apelācijas instances tiesas sprieduma saturs

J 14.06.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2006
Par maksāšanas līdzekļa nolaupīšanas un izmantošanas kvalifikāciju

J 30.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2006
Dokuments kā pierādījums kriminālprocesā

J 17.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2006
Cietušā tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu

J 09.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2006
Tiesas nolēmums vienošanās procesā

J 02.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/2006
Personas atbrīvošana no soda izciešanas sakarā ar slimību

J 27.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2006
Ja atsevišķu noziedzīgu nodarījumu epizožu vai kādas noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes izslēgšana no apsūdzības būtiski neizmaina apsūdzību kopumā, tad apelācijas instances tiesai nav nepieciešams nolēmumā sniegt jaunu noziedzīgā nodarījuma aprakstu

J 27.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-268/2006
Ja tiesnesis lēmis par drošības līdzekļa piemērošanu laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālprocesa kodekss, uz viņu nevar attiecināt Kriminālprocesa likuma aizliegumu, kas paredzēts Kriminālprocesa likuma 52.panta ceturtās daļas 1.punktā

J 18.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2006
Autortiesību likumā noteiktās formas, kādā jāsaņem atļauja autora darbu izmantošanai, neievērošana ne varbūt kā vienīgais kritērijs personas kriminālatbildībai par autortiesību pārkāpumu

J 03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006
Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

J 31.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/2006
Krimināllikuma 163. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

J 27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006
Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

J 22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2006
Pase kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets

J 22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/2006
Nevar izbeigt kriminālprocesu uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punkta pamata, ja krimināllieta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas ierosināta bez cietušās personas pieteikuma līdz 2005.gada 1.oktobrim

J 17.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-162/2006
Valsts amatpersonas jēdziena izpratne

J 14.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2006
Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

J 13.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2006
Krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu nevar panākt, ignorējot apsūdzētās personas tiesības uz piedalīšanos lietas iztiesāšanā, aizbildinoties ar citu it kā svarīgāku apsūdzētā tiesību , t.i., tiesību uz lietas savlaicīgu iztiesāšanu ievērošanu

J 08.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2006
Lēmuma par apelācijas tiesvedības izbeigšanu saturs

J 22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2006
Tiesas tiesības atbrīvot personu no soda izciešanas

J 22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-122/2006
Nosacītas notiesāšanas pārbaudes laiks

J 16.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2006
Fakta legālās prezumpcijas piemērošana

J 13.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2006
Krimināllikuma 58. panta pirmās daļas piemērošana

J 09.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2006
Lietā esošo pierādījumu pārbaude un novērtējums

J 08.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2006
Atbildību pastiprinoša apstākļa ietekme uz soda noteikšanu

J 02.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2006
Glabātavas un telpas jēdziens

J 01.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2006
Vispārzināmi fakti Kriminālprocesa likuma izpratnē

J 27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2006
Tiesa pamatoti piemērojusi Kriminālprocesa likuma normas, iztiesājot lietu tiesas sēdē pēc 2005.gada 1.oktobra. Lietas iztiesāšana ir nevis atsevišķa procesuāla darbība, bet gan daudz plašāks jēdziens – procesuāla stadija, tāpēc šajā lietā nav pārkāpts Pārejas noteikumu 2.punkts

J 27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2006
Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

J 18.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2006
Krimināllikuma atpakaļejošs spēks

J 17.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2006
Lietā esošo pierādījumu novērtēšana piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības

J 12.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2006
Pienākumu sadale organizētā grupā

J 05.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2006
Nepamatota noziedzīgā nodarījuma papildu kvalifikācija pēc Krimināllikuma 130. panta