Hronoloģiskā secībā
2007

Drukas versija

J 19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007
Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

J 18.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-717/2007
Kriminālprocesa izbeigšanas pamats

J 17.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-710/2007
Sprieduma pieejamības diena

J 12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-683/2007
Slepkavības norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas, kas vainīgā neuzmanības dēļ ir bijis par iemeslu cietušā nāvei

J 12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-695/2007
Piesavināšanās priekšmeta vērtības noteikšana

J 06.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-694/2007
Apelācijas instances tiesas sastāvs; otrreizēja kasācijas sūdzības iesniegšana

J 04.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-654/2007
Piespiedu darbs – smagāks sods par naudas sodu

J 04.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2007
Nepamatota noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 296. panta

J 29.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2007
Krimināllikuma 130. panta un 174. panta piemērošana

J 28.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-653/2007
Cietušā kompensācijas pieteikuma izvērtēšana

J 20.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-511/2007
Apelācijas sūdzība un tās papildinājumi

J 20.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-618/2007
Pierādījumi un to pieļaujamība

J 15.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2007
Dokuments kā noziedzīga nodarījuma sastāva priekšmets

J 08.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-571/2007
Darbnespējīga persona Krimināllikuma 40. panta izpratnē

J 01.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2007
Noziedzīga nodarījuma atbalstītāja kriminālatbildība

J 31.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2007
Kriminālprocesa likuma 52. panta ceturtās daļas 1. punkta skaidrojums

J 30.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-516/2007
Kriminālprocesa izbeigšana un procesa turpināšana medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai

J 18.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-630/2007
Krāpšanas jēdziena izpratne

J 17.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2007
Papildsoda – naudas soda – piespriešana

J 16.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-602/2007
Tiesai nav pienākums noteikt nosacītu sodu pat tad, ja nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi. Viens no nosacītas notiesāšanas priekšnoteikumiem ir tiesas pārliecība, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likuma pārkāpumus.

J 15.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2007
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 183. un 176. panta

J 12.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-619/2007
Apzināti nepatiesa ziņojuma saturs

J 05.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-598/2007
Vienošanās protokola nosacījumu struktūra un šo nosacījumu secība

J 25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/2007
Krimināllikuma 158. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjekts

J 25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-481/2007
Atbildību mīkstinoša apstākļa atzīšana

J 24.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-573/2007
Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija

J 14.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2007
Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemesla, tad šī persona par tīši radīto kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.

J 11.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2007
Administratīvo tiesu nolēmumi kā pierādījumi krimināllietā

J 05.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2007
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

J 03.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2007
Tiesas loma soda noteikšanā

J 30.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-495/2007
Fakta legālā prezumpcija

J 29.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2007
Apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

J 28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2007
Amatā augstāka prokurora tiesības iesniegt apelācijas protestu

J 28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007
Prokurora pienākums pieteikt noraidījumu tiesnesim; Interešu konflikts tiesnesim; Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā; Komerciālā uzpirkšana

J 27.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-377/2007
Prokurora pieteikums par kompensācijas piedziņu valsts interesēs

J 24.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2007
Sveša meža vai citas svešas zemes platības jēdziens

J 23.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-436/2007
Krimināllikuma 187.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 02.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2007
Kaitējuma kompensācija par nemateriālajiem zaudējumiem personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā

J 31.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-395/2007
Pierādījumu pārbaudīšana apelācijas instances tiesā

J 27.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-442/2007
Tiesību uz aizstāvību pārkāpšana

J 24.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2007
Kriminālprocesa izbeigšana izlīguma gadījumā

J 27.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2007
Nozagtās mantas faktiskā vērtība kā kritērijs kvalifikācijai pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas

J 18.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2007
Organizētas grupas dalībnieki

J 07.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-335/2007
Tiesas sprieduma struktūra un saturs

J 17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-261/2007
Pieprasījums atdot mantu kā izspiešanas sastāva pazīme

J 17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-283/2007
Kriminālprocesa izbeigšana tiesas sēdē

J 16.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/2007
Uzņēmuma atbildīgs darbinieks kā Krimināllikuma 196. panta noziedzīgā nodarījuma subjekts

J 10.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-293/2007
Izvairīšanās no soda izciešanas – apdraudējums jurisdikcijai

J 02.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2007
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu

J 27.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-266/2007
Krimināllietas izskatīšana apsūdzētā prombūtnē

J 26.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-247/2007
Stipra psihiska uzbudinājuma stāvokļa izpratne

J 24.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2007
Mantas bojāšana Krimināllikuma 185. panta izpratnē

J 20.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2007
Kriminālprocesa likuma garantētās iespējas materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai

J 17.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-225/2007
Nosacītas notiesāšanas piemērošana

J 13.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/2007
Soda noteikšana, ja jauns noziedzīgs nodarījums izdarīts nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

J 12.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-180/2007
Sprieduma tiesiskums un pamatotība

J 27.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2007
Atbildību mīkstinošo apstākļu izpratne

J 23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2007
Izvarošana personu grupā bez iepriekšējas vienošanās

J 23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-157/2007
Kriminālsoda piemērošana disciplināri sodītai personai

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2007
Krimināllikuma 130. panta pirmās daļas piemērošana

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/2007
Kriminālprocesa izbeigšana privātās apsūdzības lietā

J 19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-194/2007
Nodarītā zaudējuma labprātīga segšana kā apsūdzētā atbildību mīkstinošs apstāklis

J 13.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2007
Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2007
Huligānisma kvalifikācija

J 08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/2007
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums kā liecība; Kriminālprocesā agrāk sniegtu liecību nolasīšana

J 01.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2007
Kompensācijas pieteikuma izlemšana

J 21.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2007
Noziedzīgs nodarījums ceļu satiksmē

J 19.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2007
Apelācijas instances tiesas lēmumā ir konstatētas un detalizēti izvērtētas visas obligātās un nepieciešamās Krimināllikuma 318.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

J 09.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2007
Organizēta grupa kā noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme

J 07.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2007
Kaitējuma kompensācijas pieteikuma izlemšana

J 01.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/2007
Par sūdzības saturu privātās apsūdzības lietā

J 25.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2007
Lietas nosūtīšana prokuroram trūkumu novēršanai Kriminālprocesa likuma 486. panta kārtībā

J 24.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-69/2007
Kriminālprocesa likums neparedz pirmās instances tiesas tiesnesim tiesības ar lēmumu atcelt likumīgā spēkā stājušos šīs pašas instances tiesas spriedumu pat kādā daļā pēc savas iniciatīvas.

J 23.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2007
Bandītisms un ieroču kontrabanda - atsevišķi kvalificējami nodarījumi

J 19.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2007
Par apsūdzētā aizstāvja un apsūdzētā lūgumu skatīt lietu bez pierādījumu pārbaudes

J 18.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2007
Cietušā pārstāvja pilnvarojums kriminālprocesā

J 11.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2007
Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā