Hronoloģiskā secībā
2008

Drukas versija

J 16.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-640/2008
Krimināllikuma 156.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 02.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-627/2008
Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

J 02.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-632/2008
Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

J 28.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2008
Izspiešanas norobežošana no laupīšanas

J 27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2008
Tiesneša tiesības privātās apsūdzības lietās

J 27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-637/2008
Var tikt konfiscēta arī tāda manta, kurai reģistrēta komercķīla

J 25.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-570/2008
Kompensācijas par cietušajam pēc Krimināllikuma 260.panta radīto kaitējumu apmēra noteikšana

J 04.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2008
Krāpšana

J 29.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-586/2008
Kompensācijas par cietušajam radīto kaitējumu ceļu satiksmes negadījuma lietā

J 15.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-535/2008
Apsūdzības saturs, saucot personu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 320.panta

J 14.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2008
Izlīgums krimināllietās ar vairākiem cietušajiem

J 19.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 185.panta

J 16.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-476/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 162.panta

J 09.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2008
Kriminālprocesu apvienošana

J 01.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2008
Personas tiesību un interešu ievērojams apdraudējums

J 18.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2008
Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

J 12.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-454/2008
Personas rakstveida iesniegums kā dokuments, kuru var izmantot pierādīšanā

J 05.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-402/2008
Svešas mantas prettiesiska izšķērdēšana kā piesavināšanās veids

J 31.07.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2008
Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

J 02.07.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/2008
Ievērojama mantiska zaudējuma nodarīšana kā smagas sekas Krimināllikuma 319.panta otrās daļas izpratnē

J 30.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2008
Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietā

J 19.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2008
Eksperta atzinums kā viens no pierādījumu veidiem

J 16.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2008
Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma nošķiršana no Krimināllikuma 262.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma

J 11.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-313/2008
Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 7.punktā paredzētā atbildību mīkstinošā apstākļa izpratne

J 11.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2008
Krimināllikuma 312.panta piemērošana

J 02.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2008
Apsūdzības grozīšana uz smagāku apelācijas instances tiesā

J 28.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-235/2008
Attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamati

J 21.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-304/2008
Soda noteikšana par Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

J 15.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2008
Galīgā soda noteikšana, ja ar otro spriedumu piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods

J 28.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-181/2008
Cietušās personas tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu par Krimināllikuma 260.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

J 23.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2008
Tiesas tiesības konstatēt atbildību pastiprinošu apstākli

J 21.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2008
Apsūdzētā tiesības uz sadarbību vienkāršotāka procesa izvēlē

J 27.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2008
Apelācijas instances tiesas sprieduma satura atbilstība Kriminālprocesa likuma 564.panta prasībām

J 27.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/2008
Apsūdzētā apelācijas sūdzības atsaukšana

J 18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2008
Apelācijas instances tiesas tiesības piemērot likumu par smagāku noziedzīgu nodarījumu un noteikt smagāku sodu

J 18.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2008
Apjoms, kādā lieta tiek izskatīta apelācijas instances tiesā

J 17.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2008
Apsūdzības grozīšana iztiesāšanā

J 06.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2008
Process par noziedzīgi iegūtu mantu

J 21.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2008
Manta vai citi ienākumi Krimināllikuma 219.panta izpratnē

J 12.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2008
Izmantošana Krimināllikuma 149.panta otrās daļas izpratnē

J 25.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2008
Krimināllikuma 312. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpratne

J 24.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2008
Agrāk piespriestā soda izpilde, ja persona izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

J 22.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2008
Valsts amatpersona, ja tā piedalās koleģiāla lēmuma pieņemšanā, var būt Krimināllikuma 320.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts, jo katrs komisijas loceklis kā valsts amatpersona pieņem konkrētu lēmumu. Šādi valsts amatpersona rīkojas atbilstoši savam dienesta stāvoklim un var izmantot iespējas, lai ietekmētu koleģiāla lēmuma pieņemšanu, kura pieņemšana var būt atkarīga no atsevišķu komisijas locekļu lēmumiem