Hronoloģiskā secībā
2009

Drukas versija

J 21.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-675/2009
Apsūdzētā izraidīšana no tiesas sēžu zāles

J 09.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-679/2009
Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

J 03.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-665/2009
Apelācijas instances tiesas tiesības uzlabot apsūdzētā stāvokli

J 03.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-669/2009
Pavēstes nodošana un izsniegšana apsūdzētajam

J 24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2009
Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas

J 24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2009
Procesuālie izdevumi kā Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā

J 20.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-593/2009
Krimināllikuma 219.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 06.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-601/2009
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta

J 05.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2009
Tiesas pienākums paziņot apsūdzētajam par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

J 04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-555/2009
Cietušā tiesības izteikt viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu

J 04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-594/2009
Tiesas nolēmuma pieejamības diena apsūdzētajam un viņa aizstāvim

J 29.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-514/2009
Pierādījumu ticamības izvērtēšana

J 27.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-567/2009
Krimināllikuma 55.panta nosacījumu piemērošana

J 21.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-520/2009
Apsūdzības saturs

J 14.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-525/2009
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi

J 01.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-479/2009
Cietušā viedoklis par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu

J 01.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-544/2009
Pierādījumu pārbaudes neizdarīšana

J 28.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2009
Prokurora norāde uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktā paredzēto kriminālprocesu nepieļaujošo apstākli nav prokurora atteikšanās no apsūdzības uzturēšanas

J 23.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2009
Personas atrašanās nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī

J 21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009
Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

J 21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2009
Kriminālprocesa likuma 499.panta piemērošana, ja lietā iesniegts izlīgums

J 21.08.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-431/2009
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu, ja policijas kontroles laikā izdarīts kriminālpārkāpums

J 19.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-362/2009
Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

J 18.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2009
Sprieduma izpildes atlikšana

J 16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

J 16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2009
Kriminālprocesa likuma 449.panta trešās daļas nosacījumu piemērošana apelācijas instances tiesā

J 16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2009
Krimināllikuma 262.panta piemērošana

J 03.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2009
Morālā kaitējuma kompensācija auto avāriju lietās

J 28.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-84/2009
Apsūdzības grozīšana

J 22.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-309/2009
Apsūdzētā neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla

J 12.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/2009
Izlīguma iespējamība noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību

J 24.04.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2009
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu būtisks pārkāpums pirmās instances tiesā

J 17.04.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 175.panta ceturtās daļas

J 24.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-190/2009
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi nav uzskatāmi par sodu, tāpēc uz tiem nav attiecināma Krimināllikuma 51.panta piemērošana

J 20.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2009
Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes

J 05.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2009
Līdzdalībnieka motīvi, iesaistoties mantkārīgā noziedzīgā nodarījumā

J 24.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2009
Lietas nepamatota skatīšana bez pierādījumu pārbaudes

J 23.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-70/2009
Vienošanās protokola saturs

J 19.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2009
Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu loks

J 18.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2009
Mantas izspiešanas norobežošana no mantas zādzības vai laupīšanas

J 11.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2009
Pamats nolēmuma atcelšanai ir būtisks Kriminālprocesa likuma pārkāpums

J 06.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2009
Izlīgums par Krimināllikuma 180.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kā pamats kriminālprocesa izbeigšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktu

J 04.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2009
Kriminālprocesa likuma 551.panta pirmās daļas 5.punkta piemērošana

J 30.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2009
Kriminālprocesa likuma 20.pantā garantēto apsūdzētā tiesību pārkāpums

J 23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009
Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

J 22.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2009
Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums – formāls noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 20.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2009
Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 16.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2009
Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 13.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2009
Tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu