Hronoloģiskā secībā
2010

Drukas versija

J 28.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-616/2010
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas, ja tas vienlaikus satur arī Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzētās noziedzīgā nodarījuma pazīmes

J 21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-516/2010
Mantas nolaupīšanas pabeigšanas moments

J 21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2010
Papildsoda – tiesību ierobežošanas – izciešanas uzsākšanas brīdis

J 17.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-629/2010
Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā vienā no izdalītajiem kriminālprocesiem

J 16.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2010
Procesuālā dokumenta tulkojums personai saprotamā valodā

J 15.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2010
Krimināllikuma 185.pantā paredzēts materiāls noziedzīga nodarījuma sastāvs

J 14.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2010
Sodāmības dzēšanas termiņa aprēķināšanai piemērojamā tiesību norma

J 16.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2010
Prokurora viedoklis Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā

J 11.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2010
Krimināllikuma 260.pantā un 266.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

J 05.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2010
Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

J 28.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2010
Kriminālprocesa uzsākšana par Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

J 27.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2010
Krimināllikuma 190.1 panta dispozīcija nav blanketa norma

J 19.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2010
Citā kriminālprocesā konstatēti fakti, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.pantu uzskatāmi par pierādītiem bez papildu procesuālo darbību veikšanas

J 14.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2010
Kaitējuma kompensācijas piedziņa par labu valstij 

J 12.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2010
Tiesas sprieduma neatbilstība tiesas sēdes protokolam

J 07.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-522/2010
Apstrīdētā nolēmuma atcelšana neapšauba tā spēkā esamību un izpildi līdz nolēmuma atcelšanai un jaunai izskatīšanai

J 05.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-428/2010
Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas – izciešana, ja persona izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 04.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-454/2010
Pierādījumu pārbaudes kārtība apelācijas instances tiesā

J 21.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2010
Tiesas loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktisko apstākļu konstatēšanā

J 17.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-350/2010
Braukšanas talons nav atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

J 15.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-448/2010
Kriminālprocesa likuma 83.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpums

J 07.09.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-424/2010
Šaubas par apsūdzētā vainu Kriminālprocesa likuma 562.panta izpratnē

J 31.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2010
Zādzības norobežošana no laupīšanas

J 31.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-462/2010
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi

J 30.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2010
Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes pirmās un apelācijas instances tiesā

J 24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2010
Krimināllikuma 253., 253.1, 253.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošana

J 24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2010
Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

J 06.07.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2010
Personas atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas tiesiskie stāvokļi

J 28.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2010
Kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai

J 15.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2010
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšana vai atcelšana

J 14.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2010
Krimināllikuma 146.panta dispozīcija ir blanketa norma

J 08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2010
Kriminālprocesa uzsākšana privāti publiskās apsūdzības lietā

J 08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2010
Apsūdzības saturs pēc Krimināllikuma 275.panta

J 08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2010
Tiesas sprieduma saturs, ja pirmstiesas procesā slēgta vienošanās

J 07.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/2010
Vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu kā būtiska vienošanās protokola sastāvdaļa

J 03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2010
Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

J 03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2010
Pirmās instances tiesas spriedums kā izskatīšanas priekšmets apelācijas instances tiesā

J 31.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-273/2010
Senatora lēmums par atteikumu pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu nav skatāms Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

J 25.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-259/2010
Krimināllikuma 300.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 19.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-218/2010
Mantas nolaupīšana no prettiesiska valdījuma

J 07.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/2010
Transportlīdzeklis kā noziedzīga nodarījuma rīks vai lieta, kura bija paredzēta vai tika izmantota noziedzīga nodarījuma izdarīšanā

J 27.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-214/2010
Papildsoda – policijas kontroles – neizciestās soda daļas pievienošana sodam par jaunu noziedzīgu nodarījumu

J 19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010
Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

J 15.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2010
Apsūdzētā tiesības likumā noteiktajā termiņā iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

J 14.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-195/2010
Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesu nolēmumi

J 23.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-158/2010
Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

J 18.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/2010
Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 11.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2010
Likuma tulkojums, kas izteikts kasācijas instances tiesas lēmumā

J 10.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/2010
Nepieciešamās aizstāvēšanās pieļaujamība

J 23.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/2010
Apsūdzētā un cietušā paziņojums par izlīgumu

J 17.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/2010
Apsūdzētā tiesības saņemt informāciju par apelācijas sūdzības vai apelācijas protesta izskatīšanas kārtību

J 17.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2010
Tiesneša piedalīšanās kriminālprocesā, kurā pieņemts procesuāls lēmums

J 16.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2010
Krimināllikuma 262.panta noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

J 04.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2010
Kompensācijas noteikšana par cietušajam radīto kaitējumu

J 28.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2010
Krimināllikuma 186.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 21.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2010
Apelācijas instances tiesas pienākums pārsniegt apelācijas sūdzības ietvarus

J 19.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2010
Pirmās instances tiesas pienākums izlemt, vai apsūdzētais, kas miris lietas izskatīšanas laikā, ir vai nav izdarījis noziedzīgo nodarījumu

J 18.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-45/2010
Papildsoda – policijas kontroles – aizstāšanas nosacījumi

J 14.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2010
Bezīpašnieka manta nav atzīstama par zādzības priekšmetu

J 07.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2010
Neparakstīts pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments