Hronoloģiskā secībā
2011

Drukas versija

J 19.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-671/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta trešo daļu

J 14.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 253., 253.2 pantu

J 05.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-636/2011
Mantkārība kā atbildību pastiprinošs apstāklis Krimināllikuma 2531.pantā paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam

J 29.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-604/2011
Kasācijas sūdzības saturs

J 24.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-609/2011
Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana 

J 11.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2011
Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

J 07.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2011
Tiesas nolēmumā, nosakot kaitējuma kompensāciju, tiesai jāsniedz tās pamatojums

J 27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011 
Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm 

J 20.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-531/2011
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats; personu loks, kas var pārsūdzēt lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu

J 18.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2011
Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu esamība kā priekšnosacījums Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošanai

J 14.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2011
Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari

J 29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2011
Apelācijas instances tiesai ir ierobežotas tiesības konstatēt papildus kvalificējošus apstākļus, ko nav konstatējusi pirmās instances tiesa

J 29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2011
Krāpšana un piesavināšanās ir mantas nolaupīšanas veidi

J 22.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-525/2011
Krimināllikuma 256.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 15.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-278/2011
Apsūdzētā viedoklis par nosakāmo sodu, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā

J 13.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-509/2011
Zādzība, kas izdarīta lielā apmērā

J 08.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-392/2011
Cietušā tiesības piedalīties apelācijas instances tiesas sēdē

J 07.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2011
Tiesas lēmums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai

J 31.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-257/2011
Būtisks kaitējums nav Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma obligāta pazīme

J 29.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2011
Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā

J 29.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2011
Apsūdzētā lūgums pirmās instances tiesā neizdarīt pierādījumu pārbaudi

J 23.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-414/2011
Soda noteikšana par noziedzīgo nodarījumu

J 30.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2011
Tiesas nolēmumi vienošanās procesā

J 21.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2011
Sprieduma taisīšana Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas un 50.panta piektās daļas izpratnē

J 09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2011
Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā

J 09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/2011
Apsūdzības grozīšana uz smagāku

J 26.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/2011
Atteikšanās no apsūdzības

J 25.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2011
Pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments

J 18.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2011
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109.panta izpratnē

J 16.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/2011
Krimināllietas nozīmēšana izskatīšanai apelācijas instances tiesā rakstveida procesā

J 12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-160/2011
Tiesas pienākums izlemt, vai mirusī apsūdzētā persona konkrētā lietā ir vai nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu

J 12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2011
Krimināllikuma 179.panta objektīvā puse – būtisks kaitējums

J 10.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-238/2011
Nosakot brīvības atņemšanas sodu nosacīti, tiesa nevar piemērot papildsodu – policijas kontroli

J 28.04.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-1/2011
Par jaunatklātu apstākļu pamatotību

J 20.04.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2011
Krimināllikuma 185.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta vērtība

J 31.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2011
Kriminālprocesa likums neparedz apsūdzības celšanu lieciniekam tiesā

J 29.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2011
Tiesas tiesības iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas

J 28.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2011
Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izvērtēšana lietas iztiesāšanas laikā

J 24.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2011
Krimināllikuma 45.panta ceturtā daļa nav piemērojama, ja izdarīts kriminālpārkāpums

J 22.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-131/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253.1 panta

J 15.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/2011
Krimināllikuma 326.1 panta pirmajā daļā 2009.gada 19.novembra likuma redakcijā ir sašaurināts to darbību saturs, par kuru izdarīšanu personu var saukt pie kriminālatbildības pēc šī panta

J 01.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 320.panta

J 08.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2011
Noziedzīga nodarījuma recidīvs

J 01.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/2011
Krimināllikuma 269.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2011
Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi

J 28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-78/2011
Krimināllikuma 262.panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

J 26.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2011
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt morālās kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

J 25.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2011
Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

J 25.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2011
Tiesas tiesības grozīt celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus

J 20.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2011
Valsts amatpersona, atrodoties atvaļinājumā, nezaudē amatpersonas statusu un tiesības veikt savus amata pienākumus

J 20.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2011
Tiesas nolēmums par kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas

J 17.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2011
Bankas kases izdevumu orderi nevar atzīt par dokumentu Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas izpratnē