Hronoloģiskā secībā
2013

Drukas versija

J 18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-381/2013
Administratīvā soda ņemšana vērā, nosakot sodu krimināllietā

J 18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2013
Krimināllikuma 315.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

J 18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-514/2013
Par cietušajiem Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē var atzīt vairākas personas

J 16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2013
Apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvi apelācijas instances tiesā, ja krimināllieta tiek skatīta rakstveida procesā

J 16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-758/2013
Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, ja krimināllieta apelācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā

J 10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-458/2013
Tiesas pavēstu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumu piedziņa no procesā iesaistītās personas

J 10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-463/2013
Personas paskaidrojums atzīstams par liecību

J 10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2013
Apelācijas instances tiesas kompetencē nav grozīt citu spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu

J 03.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-608/2013
Pieteikumā Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā par lietas izskatīšanu no jauna izteiktais prasījums

J 22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013
Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

J 20.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-544/2013
Krimināllikuma 221.panta pirmā daļa nav blanketa tiesību norma

J 15.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2013
Aizliegta uzņēmējdarbība

J 11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

J 11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

J 30.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-341/2013
Aizstāvja obligātas piedalīšanās kriminālprocesā priekšnosacījumi

J 11.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2013
Tiesības uz repliku

J 11.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-370/2013
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.pantu

J 04.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-513/2013
Tiesneša noraidīšanas pamatojums

J 01.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-474/2013
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatēts pārkāpums kā pamats konstatēt jaunatklātu apstākli

J 24.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2013
Izdevumu par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvību lietā piedziņas pamatotības vērtēšana

J 19.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-449/2013
Apsūdzētā tiesību uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums

J 13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-409/2013
Apsūdzētā pirmstiesas kriminālprocesā sniegto liecību pārbaude tiesā

J 13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2013
Personas atbrīvošana no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas

J 30.08.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2013
Apsūdzētā, kurš neatrodas apcietinājumā, lūgums par iepazīšanos ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību

J 09.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-340/2013
Automagnetola nav Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

J 05.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/2013
Transformatora punkts kā elektrotīkla sastāvdaļa

J 03.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2013
Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas izraisījusi smagas sekas

J 20.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2013
Draudi izdarīt slepkavību

J 19.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2013
Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana

J 18.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2013
Viltošana Krimināllikuma atsevišķu pantu izpratnē

J 18.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/2013
Tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums

J 05.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-298/2013
Aizdomās turētā pienākums paziņot par savu alibi

J 30.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2013
Noziedzīga nodarījuma rīks

J 29.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2013
Viena no huligānisma kvalificējošām pazīmēm ir jebkāda miesas bojājuma nodarīšana cietušajai personai

J 23.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2013
Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

J 21.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/2013
Nokavētā procesuālā termiņa atjaunošana kā izņēmuma gadījums

J 14.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2013
Tiesas tiesības pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai arī atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

J 09.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/2013
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība atzīstama par Krimināllikuma 274.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu

J 30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2013
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

J 30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2013
Apsūdzētā, kas atrodas apcietinājumā, piezīmju par tiesas sēdes protokolu iesniegšanas termiņš

J 25.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2013
Nelabojams sejas izķēmojums un tā konstatēšana

J 23.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/2013
Valsts nodrošinātā aizstāvja piedalīšanās lietā no uzdevuma pieņemšanas brīža līdz kriminālprocesa pabeigšanai

J 09.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2013
Personas saukšana pie kriminālatbildības par noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā nav tikusi izdota

J 05.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2013
Neziņošana par noziegumu

J 04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-176/2013
Tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana ir apsūdzētā tiesības

J 04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-197/2013
Mājas režīms kā attaisnojošs iemesls Kriminālprocesa likuma 560.panta trešās daļas izpratnē

J 26.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013
Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

J 20.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2013
Personas, kurai nodarīts kaitējums, tiesības tikt atzītai par cietušo

J 19.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2013
Krimināllikuma 236.panta norma ir blanketa tiesību norma

J 12.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2013
Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

J 01.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2013
Kriminālprocesa likuma būtisks pārkāpums kā pamats tiesas nolēmuma atcelšanai

J 28.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2013
Dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību

J 27.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2013
Tiesas sēdes protokola kopiju tulkojums

J 21.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/2013
Lietas faktisko apstākļu apraksts

J 15.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/2013
Zādzība no transportlīdzekļa

J 11.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2013
Narkotisko vielu saturošu augu audzēšana

J 06.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2013
Apelācijas protesta tulkojums

J 31.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmērā neietver cietušā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanu

J 25.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2013
Tiesības iesniegt apelācijas protestu

J 24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2013
Apsūdzības grozīšana līdzdalībniekam

J 24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2013
Jaunu pierādījumu pieteikšana apelācijas instances tiesā

J 22.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2013
Nepieciešamā aizstāvēšanas kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis

J 11.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-8/2013
Lietu bez pierādījumu pārbaudes apsūdzētā prombūtnē izskatīt nav pieļaujams