Hronoloģiskā secībā
2016

Drukas versija

J 21.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2016
Papildsoda noteikšana pēc noziedzīgu nodarījumu kopības par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

J 14.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-632/2016
Noziedzīga nodarījuma apraksts kā tiesiska un pamatota notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

J 09.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-556/2016
Tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums apsūdzētā pēdējā vārdā

J 08.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2016
„Krimināllietas materiālu” jēdziens Krimināllikuma 307.panta izpratnē

J 21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-655/2016
Papildsoda – mantas konfiskācijas – piemērošana par nodarījumu, kas izdarīts laikā, kad šāds papildsods nebija paredzēts

J 21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016
Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

J 10.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-499/2016
Prasība par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu ir cietušā personisks prasījums

J 07.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-689/2016
Organizētā grupā izdarīta krāpšana

J 03.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2016
Procesā par mirušā reabilitāciju izlemjamie jautājumi

J 20.10.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2016
Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā paredzētā brīdinājuma par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu spēkā stāšanās

J 03.10.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-615/2016
Ārsts kā Krimināllikuma 326.2 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana) subjekts

J 29.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2016
Būtisks kaitējums, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 145.panta, ja ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses – aizskartas Satversmē garantētās personas tiesības

J 28.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2016
Ierobežojums cietušā uzaicinātajam juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt kasācijas sūdzību

J 27.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2016
Tiesas pienākums izvērtēt apsūdzētā vainīgumu, izbeidzot kriminālprocesu personu nereabilitējoša apstākļa dēļ – kriminālprocesu nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā

J 19.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-496/2016
Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

J 08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

J 07.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2016
Narkotisko vielu apmēra noteikšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 253. un 253.1panta

J 25.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2016
Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija 

J 19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016
Papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanas ar papildsodu — probācijas uzraudzību — spēkā stāšanās; noziedzīgu nodarījumu recidīvs

J 18.07.2016. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-475/2016
Aizstāvja tiesības iesniegt kasācijas sūdzību

J 30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2016
Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

J 30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-338/2016
Lēmums par speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanu, dalības vai līdzdalības noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā imitēšana; prokurora piekrišana kratīšanai

J 28.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/2016
Liecību pieļaujamības nosacījumi; tiesības uz aizstāvību ievērošana liecību kā pierādījumu izmantošanā

J 21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016
Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

J 21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2016
Krāpšanas nolūkā saņemt apdrošināšanas atlīdzību (apdrošināšanas krāpšana) norobežošana no svešas mantas iegūšanas ar viltu (krāpšana)

J 20.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2016
Policijas kontroles un probācijas uzraudzības saskaitīšanas noteikumi

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016
Apelācijas instances tiesas tiesības grozīt apsūdzību pēc aiziešanas apspriežu istabā taisīt spriedumu; piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi 

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2016
Huligānisma kvalifikācijas jautājumi

J 14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-262/2016
Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu un nav izdarīti pastiprinošos apstākļos, kvalifikācija

J 08.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2016 
Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

J 07.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2016 
Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

J 26.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2016
Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

J 24.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2016
Sprieduma par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos izskatīšanas apjoms un ietvari kasācijas instances tiesā

J 20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016
Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

J 17.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2016 
Pretrunīgs spriedums 

J 05.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-58/2016 
Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi

J 28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2016
Tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvietošanas (pārvadāšanas) mēģinājuma nepamatota atzīšana par sagatavošanos tāda nodarījuma izdarīšanai

J 28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/2016
Nepamatota krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016
Krāpšanas objektīvā un subjektīvā puse; pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2016
Citai personai piederoša transportlīdzekļa, kas ticis izmantots noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiskācijas nosacījumi

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/2016
Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

J 31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016
Kukuļa nodošana un kukuļa piedāvāšana kā patstāvīgi pabeigti noziedzīgi nodarījumi; apsūdzētā stāvokli pasliktinoši no apsūdzības atšķirīgi kukuļdošanas faktiskie apstākļi

J 23.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2016
Tiesas nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību spēkā esamība

J 22.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2016
Krimināllikuma 296.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse un subjekts

J 17.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-154/2016
Jauna atbildību mīkstinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mēra pārskatīšanai

J 15.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2016
Nosacījumi speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanai

J 07.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2016
Tiesības uz atbrīvošanu no samaksas par aizstāvja palīdzību, ja persona kriminālprocesā, kurā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, to nav vēlējusies

J 19.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2016
Nav konfiscējama nauda minimālās mēneša darba algas apmērā

J 11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2016
Jauna noziedzīgā nodarījuma izdarīšana nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā

J 11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-94/2016
Brīvības atņemšanas soda noteikšanas neiespējamība nepilngadīgajam par kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu

J 10.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2016
Lietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē apelācijas instances tiesā

J 09.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2016
Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 04.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-53/2016
Apstākļi, kas vērtējami, lemjot, vai nav notikusi uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu nodarījumu

J 22.01.2016. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-62/2016
Kasācijas sūdzības vai protesta iesniegšana elektroniski

J 15.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2016
Atbildību mīkstinošs apstāklis – vainīgais sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu

J 14.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2016
Transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām