Hronoloģiskā secībā
2020

Drukas versija

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020
Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

J 05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020
Bezpalīdzības stāvoklis Krimināllikuma 117.panta 2.punkta izpratnē; Slepkavība, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā

28.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2020
Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2020
Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020
Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

J 21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

J 20.01.2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-120/2020
Apelācijas instances tiesas pienākums noskaidrot iemeslus, kāpēc apsūdzētais nav ieradies uz apelācijas instances tiesas sēdi

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020
Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020
Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā