XVIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

Drukas versija

2018. gads

15.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2018
Krimināllikuma 185.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) priekšmeta vērtība kā obligāta šī noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīme

J 07.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2018
Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

29.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-235/2018
Uz laiku bez uzraudzības atstāta manta kā nolaupīšanas priekšmets

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2018
Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

2016. gads

J 19.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-496/2016
Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

J 21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2016
Krāpšanas nolūkā saņemt apdrošināšanas atlīdzību (apdrošināšanas krāpšana) norobežošana no svešas mantas iegūšanas ar viltu (krāpšana)

2015. gads

J 16.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-542/2015
Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

J 17.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2015
Piesavināšanās, mantas neatdošanas īpašais nolūks

J 12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2015
Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

2014. gads

J 27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-707/2014
Nekustamā īpašuma izkrāpšana un tālākā rīcība ar to

J 24.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-624/2014
Piesavināšanās un līzinga objekta neatdošana

J 12.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2014
Laupīšana, kas saistīta ar iekļūšanu telpā

J 27.08.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2014
Krimināllikuma 177 .1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

2013. gads

J 09.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-340/2013
Automagnetola nav Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

J 05.07.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/2013
Transformatora punkts kā elektrotīkla sastāvdaļa

J 30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2013
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

J 26.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013
Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

2012. gads

J 05.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2012
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 179.panta un 180.panta

2011. gads

J 19.12.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-671/2011
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta – krāpšana – trešo daļu

J 29.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2011
Krāpšana un piesavināšanās ir mantas nolaupīšanas veidi

J 12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/2011
Krimināllikuma 179.panta – piesavināšanās – objektīvā puse – būtisks kaitējums

J 20.04.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2011
Krimināllikuma 185.pantā – mantas tīša iznīcināšana un bojāšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta vērtība

2010. gads

J 15.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2010
Krimināllikuma 185.pantā paredzēts materiāls noziedzīga nodarījuma sastāvs

J 18.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/2010
Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

J 28.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2010
Krimināllikuma 186.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 14.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2010
Bezīpašnieka manta nav atzīstama par zādzības priekšmetu

2009. gads

J 17.04.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2009
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 175.panta ceturtās daļas

J 06.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2009
Izlīgums par Krimināllikuma 180.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kā pamats kriminālprocesa izbeigšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktu

J 20.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2009
Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

J 18.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2009
Mantas izspiešanas norobežošana no mantas zādzības vai laupīšanas

2008. gads

J 19.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2008
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 185.panta

J 05.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-402/2008
Svešas mantas prettiesiska izšķērdēšana kā piesavināšanās veids

2007. gads

J 12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-695/2007
Piesavināšanās priekšmeta vērtības noteikšana

J 15.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2007
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 183. un 176. panta

J 23.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-436/2007
Krimināllikuma 187.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 27.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2007
Nozagtās mantas faktiskā vērtība kā kritērijs kvalifikācijai pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas

J 17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-261/2007
Pieprasījums atdot mantu kā izspiešanas sastāva pazīme

J 24.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-224/2007
Mantas bojāšana Krimināllikuma 185. panta izpratnē

2006. gads

J 11.09.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2006
Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā