19.nodaļa. Nolēmumi (318.-322.pants)

Drukas versija

2016. gads

J 08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

2013. gads

J 30.08.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2013
Apsūdzētā, kurš neatrodas apcietinājumā, lūgums par iepazīšanos ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību

2009. gads

J 04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-594/2009
Tiesas nolēmuma pieejamības diena apsūdzētajam un viņa aizstāvim