55.nodaļa. Kriminālprocess, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (592.-609.pants)

Drukas versija

2017. gads

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2017
Pamats medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanai uz mazāk ierobežojošu un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanai; Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilgums

2012. gads

J 15.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-360/2012
Personai, kurai ir atcelta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, nav nosakāma nodošana tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas

2011. gads

J 20.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-531/2011
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats; personu loks, kas var pārsūdzēt lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu

J 07.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2011
Tiesas lēmums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai

2010. gads

J 15.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2010
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšana vai atcelšana