7.nodaļa. Citas kriminālprocesā iesaistītās personas (109.-115.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019
Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

2018. gads

J 25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2017. gads

J 30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017
Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana

2016. gads

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2016
Citai personai piederoša transportlīdzekļa, kas ticis izmantots noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiskācijas nosacījumi

2012. gads