Latvijas kriminālkodekss

Drukas versija

2006. gads

J 03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006
Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

2005. gads

J 05.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2005
Nepamatota attaisnošana pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73. panta