Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

Drukas versija

2005. gads

2004. gads

J 21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004
Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus