Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

Drukas versija

2005. gads

J 26.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2005
Prokurora pilnvaras apelācijas instances tiesā

Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo lieta nosūtīta papildu pirmstiesas izmeklēšanai, pārkāpjot procesuāla likuma prasības (Latvijas KPK 255., 235., 259.pants).