Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

Drukas versija

2005. gads

J 25.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2005
Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

2004. gads

J 07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-483/2004
Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus