Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija


Atrasti: 1 dokumenti

 

Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2019

Tēzes virsraksts un nolēmuma atrašanās vieta klasifikatorā pēc lietu kategorijām:

Kritērija – pamatotas ziņas, ka ieroci persona varētu pielietot ļaunprātīgi – interpretācija

CITI