Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija


Atrasti: 1 dokumenti

 

Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019

Tēzes virsraksts un nolēmuma atrašanās vieta klasifikatorā pēc lietu kategorijām:

Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

DARBA TIESĪBAS > Darba likums > D daļa. Darba laiks un atpūtas laiks (130.-157.pants)