Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija


Atrasti: 1 dokumenti

 

Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-159/2018

Tēzes virsraksts un nolēmuma atrašanās vieta klasifikatorā pēc lietu kategorijām:

Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Krimināllikuma Sevišķā daļa > XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā