Disciplinārtiesa

Drukas versija

Disciplinārtiesas kompetence

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 48.1 pantu kopš 2010. gada Augstākajā tiesā izveidota Disciplinārtiesa.

Disciplinārtiesas sastāvu un darbības kārtību nosaka Tiesnešu disciplinārās atbildības likums.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta:

  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai;
  • pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu ģenerālprokurora lēmumu vai piemēroto disciplinārsodu pārsūdz un Disciplinārtiesa sūdzību izskata Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā).

 

Disciplinārtiesas darbu nodrošina Augstākās tiesas Administrācija.