Disciplinārtiesas lēmumi

Drukas versija
Datums Lietas numurs Būtība Rezultāts
05.07.2019. DT-6/2019 Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums    Neanonimizēts

19.06.2019. DT-5/2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums    Neanonimizēts

16.05.2019. DT-4/2019 Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneša profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums

29.03.2019. DT-3/2019 Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle atstāta negrozīta, prokurora sūdzība noraidīta

Lēmums    Neanonimizēts

15.02.2019. DT-2/2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par administratīvo pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses un viņas pārstāvja sūdzība noraidīta

Lēmums    Neanonimizēts

08.02.2019. DT-1/2019 Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

27.04.2017. DT-2/2017

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesi uzlikts disciplinārsods - piezīme

(par rupju nolaidību lietas izskatīšanā)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

Tiesneša A.Strupiša atsevišķās domas

19.01.2017. DT-1/2017

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā)

Tiesnešu diciplinārkolēģijas lēmums atcelts daļā, disciplinārlietu šajā daļā izbeidzot. Grozīts  lēmums daļā  par uzlikto sodu, tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Lēmums

11.05.2015. DT-6/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par tīšu likuma pārkāpumu un darba pienākumu nepildīšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

11.05.2015. DT-7/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

(par tīšu likuma pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atcelts un disciplinārlieta izbeigta

Lēmums

02.03.2015. DT-5/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

02.03.2015. DT-4/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

02.02.2015. DT-2/2015 Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

19.01.2015. DT-3/2015

Par tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu ierosināt tiesnesi atcelt no amata

(par tiesas apsriedes noslēpuma pārkāpšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums grozīts, uzliekot diciplinārsodu - rājienu

Lēmums

08.01.2015. DT-1/2015

Par tiesnešu disciplinārkolēģija lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un par necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atcelts daļā par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkta pārkāpumu un šajā daļā disciplinārlieta izbeigta; pārējā daļā lēmums atstāts negrozīts

Lēmums

22.09.2014.

DT-1/2014

Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle grozīta daļā un disciplinārlieta šajā daļā izbeigta

Lēmums

30.09.2013. DT-2/2013

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atcelts un materiāli nosūtīti atkārtotai izskatīšanai

Lēmums

04.04.2013. DT-1/2013

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru uzlikts disciplinārsods – rājiens

(par Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

07.12.2012. DT-2/2012

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par darba pienākumu nepildīšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums

06.09.2012. DT-1/2012

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums