Materiālu pieejamība

Drukas versija

Disciplinārlietās pieņemto lēmumu un disciplinārlietu materiālu pieejamību regulē Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 pants.

Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas Tiesnešu disciplinārās atbildība likumā.

Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju piecus gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma spēkā stāšanās.

Disciplinārlietā pieņemto lēmumu, izņemot lēmumu nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu, publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus.

Publicējot disciplinārlietā pieņemto lēmumu, pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.

Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas. Ja disciplinārsods noņemts pirms termiņa, publicēto lēmumu dzēš vienas  darba dienas laikā no šā lēmuma pienemšanas. Ja Saeima nobalso pret tiesneša atcelšanu no amata un disciplinārlieta tiek nodota atpakaļ Tiesnešu disciplinārkolēģijai tās atkārtotai izskatīšanai, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc disciplinārlietas materiālu saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

 

Disciplinārkolēģijas lēmumi, kas stājušies spēkā, pieejami portālā www.tiesas.lv sadaļā Tiesas/ Tiesnešu disciplinārkolēģija/ Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi

Disciplinārtiesas lēmumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Par Augstāko tiesu/ Disciplinārtiesa/ Disciplinārtiesas lēmumi