Biogrāfija

Drukas versija

Ivars Bičkovičs 
 

Dzimšanas dati

Dzimis 1962.gada 1.februārī Aizkraukles rajonā, Latvijā

 

Izglītība

1980. - 1985.gads - Latvijas Valsts universitātes Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu nodaļa, specialitāte - jurists
1968. - 1980.gads - Kokneses vidusskola

 

Darba pieredze

Kopš 2008.gada - Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs
1996. - 2008.gads - Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs
1992. - 1996.gads - Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis
1987. - 1992.gads - Aizkraukles rajona tautas tiesas tiesnesis
1985. - 1987.gads - Dienests Padomju Armijā
1983. - 1985.gads - Rīgas pilsētas Oktobra rajona Ārpusresoru apsardzes daļas sargs
1983.gads - Aizkraukles rajona Agrorūpnieciskās apvienības vecākais juriskonsults 


Papildu pienākumi

Tieslietu padomes priekšsēdētājs kopš 2010.gada
Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas dalībnieks kopš 2008.gada

Rīgas Stradiņa Universitātes, Biznesa augstskolas Turība un Rēzeknes augstskolas apvienotās profesoru padomes loceklis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru padomes loceklis, Biznesa augstskolas Turība Konventa loceklis un Juridiskās fakultātes domes loceklis


Apbalvojumi

Latvijas Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīme


Bijušie papildpienākumi

Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents 1996. - 2008.gadā, šobrīd valdes loceklis
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks 1994. - 2008.gadā, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs 2008. - 2010. gadā
Bijis Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes loceklis un lektors.
Dalība Saeimas Juridiskās komisijas un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darbā, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta konsultatīvajā padomē, papildsoda - izraidīšanas regulējuma sakārtošanas darba grupā, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reglamentējošo normatīvo aktu analīzes un pilnveidošanas starpinstitūciju darba grupā u.c.


Papildu izglītība

Mācību un pieredzes apmaiņas vizītes Kanādā, ASV, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Indijā u.c.
Semināri, lekcijas, konferences Latvijā, Lietuvā, Igaunijā u.c.