Aktuālie

Drukas versija

01.11.2019.
Tiesiskums nav iespējams bez efektīvi funkcionējošas tiesu varas
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

16.05.2019.
Senāts un tiesību zinātne: sadarbība un mijiedarbība
Priekšlasījums Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā

05.04.2019.
Tiesnešu biedrībai jāpalīdz tiesnešiem paplašināt interešu loku un stiprināt pašapziņu
Uzruna Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē

22.03.2019.
Notariāta stiprā puse ir radīt jaunas idejas attīstībai
Uzruna Latvijas Zvērinātu notāru kopsapulcē

22.02.2019.
Augstākās tiesas darba prioritāte - lietu izskatīšanas termiņu samazināšana
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā

14.12.2018.
Tiesneša neatkarība, nodrošinot pamattiesību aizsardzību
Referāts Ukrainas Augstākās tiesas konferencē

07.09.2018.
Varas līdzsvars un profesionālā neatkarība nav tiesnešu savtīga interese, bet tiesību uz taisnīgu tiesu garants
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

28.05.2018. 
Labā prakse Augstāko tiesu administrēšanā
Uzstāšanās Centrāleiropas un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāaksmē Viļņā

24.05.2018.
Tiesu dialogs kā tiesikuma augstākais garants
Uzruna Satversmes tiesas konferencē "Konstitucionālo tiesu loma 21.gadsimta globalizētajā pasaulē"

23.02.2018.
Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra - Augstākās tiesas aizvadītā gada atzīstami rezultāti
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā

 
09.01.2018.
Intervija "Latvijas Vēstneša" portālam
 
10.11.2017.
Viedoklis "Jurista Vārda" foruma "Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē" paneļdiskusijā "Kāpēc vajadzīgs tiesiskā (un tiesu) sistēma"
 
03.11.2017.
Uzstāšanās Latvijas tiesnešu konferencē
 
 
28.04.2017.
Uzstāšanās Gruzijas Tiesnešu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Mediācija un tieslietu attīstība" 
 
21.04.2017.
Referāts konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”
 
03.03.2017.
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā
 
03.11.2016.
Viedoklis foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” paneļdiskusijā „Sabiedrības attīstība un juridiskais ietvars”
 
13.05.2016.
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē
 
13.11.2015.
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
 
14.10.2015.
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā
 
11.09.2015.
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas juridiskajā telpā”