Runas un raksti

Drukas versija

30.03.2020.
Skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta uzklausīšana Tieslietu padomē