Arhīvs

Drukas versija

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pirmais pilnvaru termiņš

2008.gada 13.jūnijs – 2015.gada 15.jūnijs

 

20.04.2015.
7 gadu 7 punkti un redzējums par turpmākā darba virzieniem
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandiāta programma - infografika Tieslietu padomes sēdei un Saeimas Juridiskās komisijas sēdei

10.06.2015.
Novēlu divas lietas - centību un cieņu
Apsveikums Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes izlaidumā

27.03.2015.
Apgabaltiesas ir tiesu sistēmas centrs
Uzruna apgabaltiesu izveidošanas 20 gadu jubilejā

06.03.2015.
Aizvadītais gads Augstākajā tiesā - intensīvs darbs un strukturālas pārmaiņas
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2014.gadā

11.11.2014.
Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu praksē
Referāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferencē „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi” (līdzautorība ar Dr.iur Kristīni Stradi-Rozenbergu, LU Juridiskās fakultātes dekāni)

10.11.2014.
Satversmes komentāri ir "grāmatu grāmata"
Uzruna grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” atvēršanā

07.11.2014.
Kā noteikt jurista ieguldījumu tiesu sistēmas un valsts labā?
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanas pasākumā

05.09.2014.
Tieslietu padome - attīstība un perspektīva
Referāts Latvijas tiesnešu konferencē

15.07.2014.
Tiesneša zvēresta augstā atbildība
Uzruna A.Strupiša tiesneša zvēresta ceremonijā pie Valsts prezidenta

14.04.2014.
No sliktas vētījamās mašīnas tīru labību neizdabūt
Konferences "Tiesa juridiskās kultūras telpā" atklāšanas uzruna

12.03.2014.
Advokāta loma taisnīgas tiesas pieejamības nodrošināšanā
Uzruna Advokatūras dienu konferencē "Tiesas procesu efektivizācija"

21.02.2014.
Augstākās tiesas aktualitāte - reorganizācija un kasācijas instances stiprināšana
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā

19.12.2013.
Latvijas Senāts uzskatāmi iezīmējis tiesneša misiju demokrātiskā tiesiskā valstī
Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē

12.2013.
Senāta nolēmumu krājumu izdošanas juridiski un vēsturiski nozīmīgie aspekti
Priekšvārds grāmatai "Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012"

19.11.2013.
Mūsu darba mērķis un pamatuzdevums ir Latvijas tiesiskuma stiprināšana
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanā

01.11.2013.
Būtiski grozījumi likumos raisa diskusiju par starpinstitucionālo komunikācijas kultūru
Ziņojums par Tieslietu padomes darbu Latvijas tiesnešu konferencē

20.09.2013.
Notāra misija ir kavēt strīdu rašanos
Apsveikuma uzruna Latvijas notariāta 20 gadu jubilejā

21.03.2013.
Diskusijā par tiesu varas efektivitāti uzmanība jāpievērš kvalitatīviem tiesu darba aspektiem
Uzruna Advokatūras dienu konferencē „Tiesu procesu efektivizācija”

22.02.2013.
Jāsadzird Augstākās tiesas priekšlikumus un jāņem vērā tās viedokļus
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2012. gadā

15.02.2013.
Tiesnešu ikdienas darbs piepilda Satversmes lakoniskos formulējumus ar darbojošos saturu
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” atvēršanā

07.12.2012.
Satversmes tiesas loma tiesu varas attīstībā un neatkarības stiprināšanā
Uzruna Satversmes tiesas konstitucionālo tiesību konferencē „Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi”

02.11.2012.
Pozitīvi mainījusies izpratne par Tieslietu padomes vietu un lomu
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

16.03.2012.
Ātrāka lietu izskatīšana nedrīkst būt augstāka prioritāte par taisnīgu tiesas spriešanu
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā

19.12.2011.
Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no nozīmīgākajām personas pamattiesībā
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības” atvēršanā

25.11.2011.
Tieslietu padome – tiesu varas spēks, ar ko jārēķinās
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

17.11.2011.
Augstākā tiesa ir stiprinājusi cilvēkos paļāvību rast taisnību Latvijas valstī
Uzruna Augstākās tiesas kolektīva Valsts svētkiem veltītajā pasākumā

 

01.07.2011.
Labam juristam vajadzīgas ne vien zināšanas, bet arī gudrība
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izlaidumā


17.03.2011.
Advokātu loma un veikums Latvijas valsts tiesu sistēmas veidošanā un attīstībā
Uzruna Latvijas advokatūras izveidošanas 90. gadadienas pasākumā

11.03.2011.
Augstākajai tiesai aktīvāk jāpauž sava pozīcija likumdošanas procesos
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2010. gadā

24.10.2010.
Prokuratūras un tiesas mijiedarbība Latvijas valsts pārmaiņu procesos
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras izveidošanas 20. gadadienas pasākumā

15.10.2010.
Lielā interese par judikatūru ir Augstākās tiesas darba vērtības apliecinājums
Uzruna, atklājot starptautisko konferenci „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskas domas veidošanā”

05.03.2010.
Augstākās tiesas darbam jābūt produktīvam un efektīvam
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2009. gadā


16.06.2009
Nedēļas jurists – Ivars Bičkovičs
Žurnāla „Jurista Vārds” rubrikā „Nedēļas jurists”

17.04.2009.
Arī ekonomiskās krīzes laikā tiesas nodrošinās indivīda tiesības uz neatkarīgu, objektīvu un taisnīgu tiesu
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

13.03.2009.
Ekonomiskā krīze apdraud pilnvērtīgu Augstākās tiesas darbu
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2008. gadā

23.09.2008.
Lai tiesnesis var pildīt pienākumus tā, kā pieklājas
Intervijā Jānim Plepam žurnālā „Jurista Vārds”