Līdzdalība starptautiskās organizācijas

Drukas versija

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir 2004. gadā dibinātās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) dalībniece.

Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja sanāk reizi divos gados. Asociācijas mērķis - veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās.

Asociācijas mājas lapa

Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija

Kopš 2004. gada Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir arī Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas locekle.

Asociācijas mērķis ir savstarpēja informācijas apmaiņa un konsultācijas par administratīvo procesu, kopīgu kolokviju rīkošana reizi divos gados, starplaikos veicot biedrus interesējošus pētījumus un organizējot mācības.

Asociācijas mājas lapa