Struktūra

Drukas versija

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs

 • Priekšsēdētāja palīdze Linda STRAZDIŅA: 67020350, fakss: 67020351, at@at.gov.lv

 

ADMINISTRĀCIJA

Personāla nodaļa

Finanšu un saimniecības nodaļa

Komunikācijas nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Dokumentu pārvaldības nodaļa

Augstākās tiesas Kanceleja

 • Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE: 67020370, elina.majore@at.gov.lv
 • Kancelejas vadītājas vietniece Anda EGLĪTE: 67020314, anda.eglite@at.gov.lv
 • Civillietu departamenta sekretāri: 67020364
 • Krimināllietu departamenta sekretāri: 67020361
 • Administratīvo lietu departamenta sekretāri: 67020339

 

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

TIESLIETU PADOMES SEKRETARIĀTS

 

SLEPENĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANAS NODAĻA

 

KASĀCIJAS INSTANCE

Civillietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Aigars STRUPIŠS
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE: 67020387, santa.vigante@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS: 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv, Reinis ODIŅŠ: reinis.odins@at.gov.lv
 • Tiesneši: Intars Bisters, Anda Briede, Vanda Cīrule, Anita Čerņavska, Ināra Garda, Valerijans Jonikāns, Aivars Keišs, Ļubova Kušnire, Inta Lauka, Valerijs Maksimovs, Zane Pētersone, Normunds Salenieks, Marika Senkāne, Edīte Vernuša, Anda Vītola, Mārīte Zāģere 

Krimināllietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Pēteris DZALBE
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA: 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskie padomnieki Jānis BAUMANIS: 67020326, janis.baumanis@at.gov.lvNora MAGONE: 67020345, nora.magone@at.gov.lv
 • Tiesneši: Aija Branta, Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs, Anita Nusberga, Pēteris Opincāns, Anita Poļakova, Inguna Radzeviča 

Administratīvo lietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Silvija KUŠKINA: 67020719, silvija.kuskina@at.gov.lv

 • Zinātniski analītiskās padomnieces Dita PLEPA: 67020717, dita.plepa@at.gov.lv; Kristīne ZEMĪTE: 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv; Eva VĪKSNA: 67020325, eva.viksna@at.gov.lv

 • Tiesneši: Dzintra Amerika, Andris Guļāns, Vēsma Kakste, Anita Kovaļevska, Dace Mita, Līvija Slica, Rudīte Vīduša; Ieva Višķere (tiesneša pienākumus izpilda uz laiku)

  Tiesnese Jautrīte Briede atrodas pagaidu prombūtnē