Struktūra

Drukas versija

Civillietu departaments Krimināllietu departaments Administratīvo departaments Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa tieslietu padomes sekretariāts Administrācija Personāla nodaļa Finanšu un saimniecības nodaļa Komunikācijas nodaļa Informācijas tehnoloģiju nodaļa Augstākās tiesas Kanceleja

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars STRUPIŠS

 • Priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE: 67020350, fakss: 67020351, at@at.gov.lv
 • Priekšsēdētāja palīdze Dārta EGLĪTE: 67020340

 

ADMINISTRĀCIJA

Personāla nodaļa

Finanšu un saimniecības nodaļa

Komunikācijas nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Augstākās tiesas Kanceleja

 • Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE: 67020370, elina.majore@at.gov.lv
 • Kancelejas vadītājas vietniece (tiesu lietu jautājumos) Anda EGLĪTE: 67020314, anda.eglite@at.gov.lv
 • Kancelejas vadītājas vietniece (dokumentu aprites jautājumos) Eva BIČELE: 67020312, eva.bicele@at.gov.lv 
 • Civillietu departamenta sekretāri: 67020364
 • Krimināllietu departamenta sekretāri: 67020361
 • Administratīvo lietu departamenta sekretāri: 67020339
 • Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME: 67020312, anda.straume@at.gov.lv
 • Arhivāre Inita MILLERE: 67020309, inita.millere@at.gov.lv

 

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

TIESLIETU PADOMES SEKRETARIĀTS

 

SLEPENĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANAS NODAĻA

 

KASĀCIJAS INSTANCE

Civillietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Normunds SALENIEKS
 • Departamenta priekšsēdētāja palīgs: 67020387
 • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS: 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv, Reinis ODIŅŠ: reinis.odins@at.gov.lv
 • Senatori: Kaspars BALODIS, Dzintra BALTA, Intars BISTERS, Anda BRIEDE, Anita ČERŅAVSKA, Ināra GARDA, Aivars KEIŠS, Ļubova KUŠNIRE, Inta LAUKA, Valerijs MAKSIMOVS, Zane PĒTERSONE, Marika SENKĀNE, Mārīte ZĀĢERE  

Krimināllietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētāja Anita POĻAKOVA
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA: 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskie padomnieki Jānis BAUMANIS: 67020326, janis.baumanis@at.gov.lvNora ZVEJNIECE: 67020345, nora.zvejniece@at.gov.lv; Oskars KULMANIS: 67020349, oskars.kulmanis@at.gov.lv 
 • Senatori: Ivars BIČKOVIČS, Aija BRANTA, Artūrs FREIBERGS, Sandra KAIJA, Pēteris OPINCĀNS, Inguna RADZEVIČA, Aivars UMINSKIS, Inese Laura ZEMĪTE 

Administratīvo lietu departaments