Struktūra

Drukas versija

Civillietu departaments Krimināllietu departaments Administratīvo departaments Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa tieslietu padomes sekretariāts Administrācija Personāla nodaļa Finanšu un saimniecības nodaļa Komunikācijas nodaļa Informācijas tehnoloģiju nodaļa Augstākās tiesas Kanceleja

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars BIČKOVIČS

 • Priekšsēdētāja palīdzes p.i. Irīna ČAŠA: 67020350, fakss: 67020351, at@at.gov.lv

 

ADMINISTRĀCIJA

Personāla nodaļa

Finanšu un saimniecības nodaļa

Komunikācijas nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Augstākās tiesas Kanceleja

 • Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE: 67020370, elina.majore@at.gov.lv
 • Kancelejas vadītājas vietniece (tiesu lietu jautājumos) Anda EGLĪTE: 67020314, anda.eglite@at.gov.lv
 • Kancelejas vadītājas vietniece (dokumentu aprites jautājumos) Eva BIČELE: 67020312, eva.bicele@at.gov.lv 
 • Civillietu departamenta sekretāri: 67020364
 • Krimināllietu departamenta sekretāri: 67020361
 • Administratīvo lietu departamenta sekretāri: 67020339
 • Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME: 67020312, anda.straume@at.gov.lv
 • Arhivāre Inita MILLERE: 67020309, inita.millere@at.gov.lv

 

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

TIESLIETU PADOMES SEKRETARIĀTS

 

SLEPENĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANAS NODAĻA

 

KASĀCIJAS INSTANCE

Civillietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Aigars STRUPIŠS
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE: 67020387, santa.vigante@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS: 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv, Reinis ODIŅŠ: reinis.odins@at.gov.lv
 • Tiesneši: Intars Bisters, Anda Briede, Vanda Cīrule, Anita Čerņavska, Ināra Garda, Aivars Keišs, Ļubova Kušnire, Inta Lauka, Valerijs Maksimovs, Zane Pētersone, Normunds Salenieks, Marika Senkāne, Edīte Vernuša, Mārīte Zāģere; Dzintra Balta (tiesneša pienākumus pilda uz laiku) 

Krimināllietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Pēteris DZALBE
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA: 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskie padomnieki Jānis BAUMANIS: 67020326, janis.baumanis@at.gov.lvNora MAGONE: 67020345, nora.magone@at.gov.lv
 • Tiesneši: Aija Branta, Artūrs Freibergs, Pēteris Opincāns, Anita Poļakova, Inguna Radzeviča, Aivars Uminskis 

Administratīvo lietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa OZOLA: 67020719, santa.ozola@at.gov.lv

 • Zinātniski analītiskās padomnieces Kristīne ZEMĪTE: 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv; Ieva LIEPIŅA: 67020325, liepina.ieva@at.gov.lv; Annija MAZAPŠA: 67020332, annija.mazapsa@at.gov.lv; Santa SAVINA; 67020319, santa.savina@at.gov.lv; Maija ZALPĒTERE: 67020704, maija.zalpetere@at.gov.lv 

 • Tiesneši: Dzintra Amerika, Jautrīte Briede, Andris Guļāns, Vēsma Kakste, Anita Kovaļevska, Dace Mita, Līvija Slica, Rudīte Vīduša; Valters Poķis un Ieva Višķere (tiesneša pienākumus pilda uz laiku)