Augstākās tiesas Kanceleja

Drukas versija

Augstākās tiesas Kanceleja ir Administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina vienotu lietvedību Augstākajā tiesā.

Kanceleja organizē un nodrošina Augstākajā tiesā saņemto tiesu lietu un dokumentu apriti.

Kanceleja reģistrē tiesu lietas, pārbauda ienākošos dokumentus, sagatavo tiesu lietas izskatīšanai, izsūta paziņojumus, noformē un nosūta tiesu lietas pēc to izskatīšanas, seko tiesas sarakstes dokumentu izpildes termiņu ievērošanai. Kanceleja nodrošina tiesas sēžu protokolēšanu.

Savas kompetences ietvaros Kanceleja sniedz atbildes uz iesniegumiem un pieprasījumiem. Kanceleja organizē un nodrošina vienotu apmeklētāju apkalpošanu, nodrošina vispārpieejamās informācijas un ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, kancelejā lietu dalībnieki var iepazīties ar lietu materiāliem, studenti mācību nolūkos – ar Augstākās tiesas nolēmumiem.

Kanceleja veido Augstākās tiesas lietu nomenklatūru, nodrošina dokumentu uzskaiti un glabāšanu, un pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu Latvijas Valsts arhīvā.

Kancelejas darbu plāno un organizē Kancelejas vadītājs.

Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja ir Elīna Majore.