Krimināllietu departaments

Drukas versija

Krimināllietu departaments izveidots 1995.gada 3.oktobrī.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs ir Pēteris DZALBE.

Pēteris Dzalbe 1982. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. Kopš 1984. gadā strādā tiesu sistēmā: līdz 1995. gadam bijis tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas tautas tiesā, 1995.-2005. gadā Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs. Kopš 2005. gada ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators. 2011. gadā ievēlēts par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju.

Tiesnešu disciplinārkololēģijas priekšsēdētājs.

 

Krimināllietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētājs un septiņi senatori senatori

Katram tiesnesim Krimināllietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī divi zinātniski analītiskie padomnieki, konsultants un sekretāre.

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja.

 

Par Krimināllietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.