Jaunumi

Drukas versija
 
8 decembris 2017

Augstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts biedrības “Nepilsoņu komiteja” pieteikums par Rīgas domes lēmumu atteikt pieteicējai atļauju rīkot koncertu. Augstākā tiesa spriedumā norādīja, ka apgabaltiesa izskatāmajā lietā nav pārbaudījusi, vai pašvaldība, izvēloties sniegt pieteicējai atteikumu, nevis dodot iespēju pieteicējai pašvaldības identificētos trūkumus novērst, pieteicējas vārda brīvību ir ierobežojusi atbilstoši samērīguma principam. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 
6 decembris 2017

AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams jaunā gada sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.decembrī izskatīja biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes kasācijas sūdzības strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā. Augstākā tiesa noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 2018.gada 5.janvārī.

 
5 decembris 2017

Zvērinātu notāru padomi Tieslietu padomē pārstāvēs Jānis Skrastiņš

Latvijas Zvērinātu padomi Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Jānis Skrastiņš, viņu Zvērinātu notāru kopsapulce ir ievēlējusi par padomes priekšsēdētāju turpmākajiem trīs gadiem.

 
5 decembris 2017 ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU RINDAS PAPILDINA 15 ADVOKĀTI, SEŠI NO TIEM TIESĪBU DOKTORI

ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU RINDAS PAPILDINA 15 ADVOKĀTI, SEŠI NO TIEM TIESĪBU DOKTORI

Otrdien, 5.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecpadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.

 
1 decembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome.

 
30 novembris 2017

Negroza notiesājošo spriedumu bijušam KNAB izmeklētājam apsūdzībā par krimināllietas materiālu nolaupīšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 30.novembrī, krimināllietā par nelikumīgām darbībām ar kriminālprocesa materiāliem, atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu abos apsūdzības pantos un galīgais sods viņam noteikts piespiedu darbs uz 120 stundām. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar apsūdzētā un viņa aizstāves iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
30 novembris 2017

Atstāj spēkā spriedumu atcelt VID lēmumu par aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums strīdā par pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu.

 
29 novembris 2017

Lietu par taisnīgas atlīdzības noteikšanu par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākajā tiesā 29.novembrī kļuvis pieejams spriedums civillietā, kurā rakstveida procesā izskatīta biedrības „Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – biedrība „AKKA/LAA”) kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta biedrības „AKKA/LAA” prasība pret SIA „Star FM” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un apmierināta SIA „Star FM” pretprasība par licences līguma atzīšanu par noslēgtu un autoratlīdzības noteikšanu.

 
29 novembris 2017 STRĪDS PAR AUGSTSKOLAS ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU IZRIET NO DARBA TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM UN NAV IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA KĀRTĪBĀ

STRĪDS PAR AUGSTSKOLAS ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU IZRIET NO DARBA TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM UN NAV IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA KĀRTĪBĀ

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša jautājumu par augstskolas administratīvā personāla darba tiesisko attiecību strīda pakļautību, secināja, ka šāds strīds nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

 
28 novembris 2017

Tieslietu padome nemaina viedokli par ierobežojuma atcelšanu rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju amata termiņu skaitam

Tiesu priekšsēdētāju amatos vajadzīgi piemērotākie, bet ne vienmēr citi amata kandidāti – ar tādu motivāciju Tieslietu padome jau atkārtoti atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem tiktu atcelts ierobežojums vienai un tai pašai personai būt par rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas priekšsēdētāju vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.