Par notikumiem

Drukas versija
 
18 decembris 2017 AR FILMAS PIRMIZRĀDI UN IZSTĀDI AUGSTĀKĀ TIESA 19.DECEMBRĪ SĀKS LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES GADU

AR FILMAS PIRMIZRĀDI UN IZSTĀDI AUGSTĀKĀ TIESA 19.DECEMBRĪ SĀKS LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES GADU

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi rīt, 19.decembrī, Augstākā tiesa atzīmēs Latvijas Senāta 99.jubileju un iesāks Senāta simtgades gadu.
Filma stāsta par trīsdesmit Latvijas senatoriem, kas likuši pamatus Latvijas tiesu sistēmai un pildījuši augstākās tiesu instances – kasācijas tiesas – tiesneša pienākumus Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam.

 
15 decembris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS AICINA TIESNEŠUS BŪT ATBILDĪGIEM UN STIPRINĀT TIESU VARAS REPUTĀCIJU

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS AICINA TIESNEŠUS BŪT ATBILDĪGIEM UN STIPRINĀT TIESU VARAS REPUTĀCIJU

Augstākās tiesas plēnumā, kas notika 14.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja tiesnešus departamentos objektīvi izvērtēt situāciju, kad publiskajā telpā tiek apšaubīta tiesu sistēmas reputācija saistībā ar maksātnespējas procesu tiesvedībām. Plānojot šī jautājuma iekļaušanu nākamās Tieslietu padomes darba kārtībā, priekšsēdētājs ņems vērā Augstākās tiesas departamentu viedokli.

 
14 decembris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS AMATĀ ATKĀRTOTI IEVĒL VERONIKU KRŪMIŅU

AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS AMATĀ ATKĀRTOTI IEVĒL VERONIKU KRŪMIŅU

Augstākās tiesas plēnums 14.decembrī par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja tiesnesi Veroniku Krūmiņu. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.

 
13 decembris 2017 VALKAS MUZEJS PATEICAS AUGSTĀKAJAI TIESAI PAR PALĪDZĪBU JAUNĀS EKSPOZĪCIJAS VEIDOŠANĀ

VALKAS MUZEJS PATEICAS AUGSTĀKAJAI TIESAI PAR PALĪDZĪBU JAUNĀS EKSPOZĪCIJAS VEIDOŠANĀ

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Valkas novadpētniecības muzejā izveidota jauna ekspozīcija “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis”, kurā izvietoti arī Augstākās tiesas muzeja materiāli par Voldemāru Zāmuelu. Viņš bija Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes priekšsēdētājs 1917.gadā, bet pēc tam 1918.–1921.gadā – Latvijas Senāta senators un virsprokurors.

 
12 decembris 2017 NOTIKS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VĒLĒŠANAS

NOTIKS ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VĒLĒŠANAS

Ceturtdien, 14.decembrī, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.

 
5 decembris 2017 ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU RINDAS PAPILDINA 15 ADVOKĀTI, SEŠI NO TIEM TIESĪBU DOKTORI

ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU RINDAS PAPILDINA 15 ADVOKĀTI, SEŠI NO TIEM TIESĪBU DOKTORI

Otrdien, 5.decembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma piecpadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.

 
29 novembris 2017 STRĪDS PAR AUGSTSKOLAS ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU IZRIET NO DARBA TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM UN NAV IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA KĀRTĪBĀ

STRĪDS PAR AUGSTSKOLAS ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU IZRIET NO DARBA TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM UN NAV IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVĀ PROCESA KĀRTĪBĀ

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša jautājumu par augstskolas administratīvā personāla darba tiesisko attiecību strīda pakļautību, secināja, ka šāds strīds nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

 
24 novembris 2017 PUBLICĒTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM PRET NEPILNGADĪGĀ TIKUMĪBU UN DZIMUMNEAIZSKARAMĪBU

PUBLICĒTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM PRET NEPILNGADĪGĀ TIKUMĪBU UN DZIMUMNEAIZSKARAMĪBU

Šā gada pavasarī Latvija Tiesnešu mācību centrā norisinājās vērienīgas mācības tiesnešiem, prokuroriem un citiem juristiem par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu un tiesu sistēmas lomu cīņā ar to. Papildus mācību pasākumiem tika veikts pētījums „Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas izdarīti ar nepilngadīgo”.

 
23 novembris 2017 VALSTS PREZIDENTS RĪGAS PILĪ PASNIEDZ AUGSTĀKOS VALSTS APBALVOJUMUS

VALSTS PREZIDENTS RĪGAS PILĪ PASNIEDZ AUGSTĀKOS VALSTS APBALVOJUMUS

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, svinīgā ceremonijā Rīgas pilī valsts augstākos apbalvojumus saņēma Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns un Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne.

 
23 novembris 2017 PUBLISKI TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO JURIDISKO FAKTU KONSTATĒ ADMINISTRATĪVĀ TIESA

PUBLISKI TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO JURIDISKO FAKTU KONSTATĒ ADMINISTRATĪVĀ TIESA

Izšķirot jautājumu par lietu piekritību, Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde atzinusi, ka juridiskā fakta, kas nepieciešams publiski tiesisko attiecību nodibināšanai, konstatēšana jāveic administratīvajai tiesai. Tas attiecas arī uz tiem juridiskajiem faktiem, kuru konstatēšanas kompetence tieši noteikta Civilprocesa likuma 288.panta otrajā daļā.