Par notikumiem

Drukas versija
 
11 oktobris 2017 KRIMINĀLLIKUMS JĀŅA BAUMAŅA SKATĪJUMĀ: NO KRIMINĀLTIESĪBU NORMU INTERPRETĀCIJAS LĪDZ KVANTU KRIMINOLOĢIJAI

KRIMINĀLLIKUMS JĀŅA BAUMAŅA SKATĪJUMĀ: NO KRIMINĀLTIESĪBU NORMU INTERPRETĀCIJAS LĪDZ KVANTU KRIMINOLOĢIJAI

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā klajā nākusi Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka juridisko zinātņu doktora Jāņa Baumaņa monogrāfija „No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai”.

 
10 oktobris 2017 LATVIJAS TIESĪBU INSTITŪTS AICINA UZ OKSFORDAS UNIVERSITĀTES PROFESORA VIESLEKCIJU

LATVIJAS TIESĪBU INSTITŪTS AICINA UZ OKSFORDAS UNIVERSITĀTES PROFESORA VIESLEKCIJU

Biedrība „Latvijas tiesību institūts” ar Augstākās tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, Rīgas Latviešu biedrības un žurnāla “Jurista Vārds” atbalstu savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros 20.oktobrī aicina uz Oksfordas universitātes profesora, Oksfordas universitātes Konkurences tiesību un politikas centra direktora Ariel Ezrachi vieslekciju Rīgā par konkurences tiesībām un digitālo ekonomiku.

 
6 oktobris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR TIESNEŠU ATBALSTA DIENESTA DARBU ČEHIJĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR TIESNEŠU ATBALSTA DIENESTA DARBU ČEHIJĀ

Lai iepazītos ar tiesnešu palīgu, padomnieku un cita tiesas atbalsta personāla tiesisko statusu, darba organizāciju un sadarbību ar tiesnešiem, Augstākās tiesas zinātniski analītiskās padomnieces Kristīne Zemīte un Nora Magone un tiesnešu palīdzes Silvija Kuškina, Madara Štorha un Dārta Eglīte septembra beigās piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Čehijā.

 
4 oktobris 2017 KULDĪGĀ KUPLOS OZOLS LATVIJAS SENĀTA PIRMĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJA KRISTAPA VALTERA PIEMIŅAI

KULDĪGĀ KUPLOS OZOLS LATVIJAS SENĀTA PIRMĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJA KRISTAPA VALTERA PIEMIŅAI

Godinot pirmo Latvijas Senāta priekšsēdētāju – no Kuldīgas puses nākušo Kristapu Valteru, Augstākās tiesas pārstāvji otrdien, 3.oktobrī, Kuldīgā iestādīja piemiņas ozolu un apmeklēja senatora atdusas vietu Rumbas pagastā. Ar šo pasākumu Augstākā tiesa aizsāka Latvijas Senāta simtgades laiku.

 
2 oktobris 2017 AUGSTĀKAJĀ TIESĀ PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMĀ IERADIES IGAUNIJAS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESIS

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMĀ IERADIES IGAUNIJAS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESIS

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls īsteno pieredzes apmaiņas programmu. Apmaiņas programmas mērķis ir izprast citu valstu kolēģu ikdienas darbu, kā arī sekmēt savstarpējo uzticēšanos starp tiesu institūcijām, sniedzot tām iespēju iepazīt vienai otru un darboties kopā.

 
29 septembris 2017 AR PIEMIŅAS KOKA STĀDĪŠANU KRISTAPAM VALTERAM AUGSTĀKĀ TIESA SĀK LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES LAIKU

AR PIEMIŅAS KOKA STĀDĪŠANU KRISTAPAM VALTERAM AUGSTĀKĀ TIESA SĀK LATVIJAS SENĀTA SIMTGADES LAIKU

Latvijas Senāta simtgades laiku Augstākā tiesa sāks Kuldīgā – Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera dzimtajā pusē, kur otrdien, 3.oktobrī, plkst.14.00 novada muzejā notiks piemiņas pasākums, pēc kura Kuldīgas Pilsētas dārzā tiks stādīts ozols Kristapa Valtera piemiņai. Kopā ar pašvaldības vadītāju Ingu Bērziņu to darīs visi trīs atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāji – Ivars Bičkovičs un bijušie priekšsēdētāji Gvido Zemrībo un Andris Guļāns.

 
25 septembris 2017 CIVILLIETU DEPARTAMENTA PĀRSTĀVJI GŪST PIEREDZI TIESU DARBA EFEKTIVIZĒŠANĀ ZVIEDRIJĀ

CIVILLIETU DEPARTAMENTA PĀRSTĀVJI GŪST PIEREDZI TIESU DARBA EFEKTIVIZĒŠANĀ ZVIEDRIJĀ

Civillietu departamenta pārstāvji 20.–22.septembrī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedrijas Augstāko tiesu Stokholmā un Sodertornas tiesu, kas ir pirmās instances tiesa.
Vizītes mērķis bija gūt zināšanas par darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējām, un tā bija pirmā no divām departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas vizītēm, kas notiek Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros rīkotajā projektā „Augstākās tiesas Civillietu departamenta darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas”.

 
20 septembris 2017 AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

Augstākās tiesas 2017.–2019.gada stratēģijā izvirzīti divi prioritārie uzdevumi: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Šie uzdevumi ir praktiski “mūžīgi” – tā ir Augstākās tiesas būtība – stiprināt demokrātiski tiesisko sistēmu, nodrošinot taisnīgu tiesu. Taisnīga tiesa – tas ir taisnīgs spriedums un savlaicīgs process. Tas bija vadmotīvs Augstākās tiesas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi” 18.septembrī.

 
15 septembris 2017 ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

29.septembrī, piektdienā, valsts pārvaldes iestādes visā Latvijā aicina iepazīt to ikdienas darbu. Šajā dienā interesentiem tiek dota iespēja ielūkoties arī Augstākās tiesas darbā, izstaigāt Tiesu pili un izzināt tiesas vēsturi.

 
15 septembris 2017 KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.