Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.aprīlim

Drukas versija
 
31 marts 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Jūrmalas pilsētas dome.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

 Informācija pa atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 6.aprīlī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedzis viens no apsūdzētajiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 183.panta otrās daļas par to, ka viņš bez tiesiska pamata pieprasīja atdot tiesības uz mantu (izspiešana). Apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Otrs apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots iepriekš norādītajā noziedzīgajā nodarījumā.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora  apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 183.panta otrajā daļā, daļā par otram apsūdzētajam noteikto sodu. Iepriekš attaisnotais apsūdzētais atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 183.panta otrās daļas par to, ka viņš atbalstīja bez tiesiska pamata pieprasījumu atdot tiesību uz mantu, lietojot vardarbību (izspiešana). Piemērojot Krimināllikuma 49.1 panta pirmās daļas 1.punktu, sods apsūdzētajam noteikts – brīvības atņemšana uz 2 gadiem ar policijas kontroli uz 2 gadiem. Otram apsūdzētajam apelācijas instances tiesa samazināja ar pirmās instances tiesas spriedumu noteikto pārbaudes laiks uz2 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā pēc  Krimināllikuma 20.panta ceturtas daļas un 183.panta otrās daļas.. (SKK-227/2017).