Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.jūlijam

Drukas versija
 
30 jūnijs 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija, Uzņēmumu reģistrs, Iepirkumu uzraudzības birojs, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Rīgas dome, Rēzeknes pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas dome.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.