Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
9 jūnijs 2005

Atceļ tiesneses lēmumu par atteikšanos pieņem prasības pieteikumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 9. jūnijā atcēla Rīgas apgabaltiesas tiesneses lēmumu par atteikšanos pieņemt izskatīšanai tiesā Rīgas domes prasības pieteikumu pret Finanšu ministriju par izdevumu atlīdzības piedziņu 95012 latu apmērā. Tiesa nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.

 
3 jūnijs 2005

Atceļ „Nestra Limited” preču zīmes „GRIPPOSTAD” reģistrāciju

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2. jūnijā noraidīja Lielbritānijas uzņēmējsabiedrības „Nestra Limited” prasību pret Vācijas uzņēmējsabiedrību AG „Stada Arzneimittel” par preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu, savukārt Vācijas uzņēmējsabiedrības pretprasību par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu apmierināja.

 
3 jūnijs 2005

Par tiesas sēdēm 6. jūnijā –10. jūnijā

Kopumā paredzētas 72 tiesas sēdes:

 
2 jūnijs 2005

Atliek Tatjanas Čabanes krimināllietas izskatīšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 2. jūnijā skatīja Tatjanas Čabanes krimināllietu par atkārtotu krāpšanu lielā apmērā un nolēma atlikt lietas izskatīšanu papildus pierādījumu savākšanai.

 
27 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 30. maijā – 3. jūnijā

Kopumā paredzētas 85 tiesas sēdes:

 
25 maijs 2005

SIA „Fenster” būs jāmaksā autoratlīdzība un kompensācija fotogrāfam M. Gļeizeram

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 10.maijā skatīja fotogrāfa Moiseja Gļeizera prasību pret izdevniecības namu „Fenster” par autortiesību atzīšanu, autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu. Apelācijas instances tiesa 24. maijā pasludināja lietā spriedumu, daļēji apmierinot M. Gļeizera prasību un noraidot SIA „Fenster” apelācijas sūdzību. Tiesa nosprieda piedzīt no izdevniecības autoratlīdzību un kompensāciju 4300 latu apmērā, tādejādi atstājot negrozītu pirmās instances spriedumu.

 
20 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 23. – 27. maijā

Kopumā paredzētas 63 tiesas sēdes:

 
17 maijs 2005

Atlikta krimināllietas izskatīšana par slepkavību un ieroču glabāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 16. maijā bija paredzēts izskatīt Georgija Bogdanova, Vjačeslava Kondrašova un Anatolija Šastina krimināllietu par slepkavību pastiprinošos apstākļos un ieroču glabāšanu. Taču to atlika cietušā slimības dēļ. Lieta izskatīšanai nozīmēta šā gada 14. un 15. decembrī.

 
13 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 16. – 20. maijā

Kopumā paredzētas 84 tiesas sēdes:

 
12 maijs 2005

Volgina prasību pret SIA „Simeks” skatīs vēlāk

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 12. maijā neizskatīja Igora Volgina prasību pret SIA „Simeks” par lēmumu atcelšanu un zaudējumu atlīdzības piedziņu referējošā tiesneša slimības dēļ. Lietas izskatīšanas laiks vēl nav zināms.