Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
22 marts 2005

Atstāj spēkā lēmumu par tiesvedības apturēšanu Brīvības gatves iekšpagalma apbūves lietā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 22.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 7.decembra lēmumu, ar kuru apturēta tiesvedība SIA „N&J” prasībā par vairāk nekā 300 000 latu zaudējumu piedziņu. Tiesvedība lietā apturēta līdz ekspertīzes pabeigšanai. Spriedums nav pārsūdzams.

 
18 marts 2005

Senāts atceļ Valsts kontroles padomes lēmumu „Lattelekom SIA” revīzijas lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 18.martā pasludināja spriedumu un atcēla Valsts kontroles padomes 2004.gada 22.septembra lēmumu „Lattelekom SIA” revīzijas lietā. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
18 marts 2005

Par tiesas sēdēm 21. – 24. martā

Kopumā paredzētas 75 tiesas sēdes:

 
15 marts 2005

Lietu par netiklām darbībām pret mazgadīgo nosūta jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 15.martā, slēgtā tiesas sēdē izskatot krimināllietu Ritvara V. un Laura V. apsūdzībā, atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu un lietu nodeva atkārtotai izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātai citā tiesnešu sastāvā. Lieta pret tiesājamajiem tika ierosināta par netiklu darbību izdarīšanu pret mazgadīgo. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
11 marts 2005

Par tiesas sēdēm 14. – 18. martā

Kopumā paredzētas 53 tiesas sēdes:

 
10 marts 2005

Atzīst par vainīgu un apcietina tiesas zālē

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 10.martā, atkārtoti izskatot krimināllietu Andreja Moskaļenko apsūdzībā par narkotisko vielu iegādāšanos un glabāšanu un krāpšanas mēģinājumu, atzina viņu par vainīgu un notiesāja ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Tiesājamo apcietināja tiesas zālē. Apelācijas instances tiesa atzina par vainīgu krāpšanas mēģinājumā arī otru lietā apsūdzēto Vladimiru Džurilo un sodīja viņu ar naudas sodu 12 minimālo mēnešalgu apmērā. Krimināllietu tiesu palātas tiesas spriedumu desmit dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātā.

 
9 marts 2005

„Rīgas novada slimokasei” būs jāveic līgumā noteikto pakalpojumu apmaksa

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 9.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 30.septembra spriedumu, ar kuru BO SIA „Rīgas novada slimokase” tika uzlikts par pienākumu izpildīt līgumsaistības un nodrošināt pakalpojumu apmaksu to sniedzējiem periodā līdz 2002.gada 31.martam. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
4 marts 2005

Par tiesas sēdēm 7. - 11. martā

Kopumā paredzētas 70 tiesas sēdes:

 
28 februāris 2005

Atstāj negrozītu spriedumu par LMT pamatkapitāla daļu pārdošanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.februārī apmierināja valsts interesēs celto Ģenerālprokuratūras prasību un atzina, ka īpašuma tiesības uz 23% SIA „Latvijas Mobilais telefons” (LMT) pamatkapitāla daļām pieder Latvijas Republikai. Tādējādi tiesa noraidīja BOVAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) un AS „Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs” (DLRTC) apelācijas sūdzībās ietverto lūgumu atzīt īpašuma tiesības uz LMT pamatkapitāla daļām LVRTC.

 
25 februāris 2005

Par tiesas sēdēm no 28. februāra līdz 4. martam

Kopumā paredzētas 58 tiesas sēdes: