2013

Drukas versija
 
20 decembris 2013

Palielina tiesnešu skaitu Rīgas tiesu apgabala tiesās un Jelgavas tiesā

No 2014.gada paredzēts palielināt rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu skaitu par 11 tiesneša amata vietām – desmit Rīgas apgabala darbības teritorijā un vienu Jelgavas tiesā.

 
19 decembris 2013

Apgabaltiesas tiesneši aizvieto Civillietu tiesu palātas tiesnešu vakances, rajonu tiesneši – apgabaltiesas tiesnešus prombūtnē

Tieslietu padome 16.decembra sēdē piekrita, ka Rīgas apgabaltiesas tiesneši Normunds Riņķis un Mairita Šķendere pilda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus vakances laikā.

 
19 decembris 2013

Atbalsta tieslietu ministra lēmumu virzīt Vilsoni iecelšanai Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā

Tieslietu padome pirmdien, 16.decembrī, slēgtā balsojumā ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu atbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā iecelt tiesnesi Daigu Vilsoni.

 
19 decembris 2013

Ar Tieslietu padomi saskaņo vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standartam

Tieslietu padome 16.decembra sēdē turpināja apspriest un atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto metodisko materiālu tiesu priekšsēdētājiem – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai.

 
19 decembris 2013

Pētījums par nepieciešamajām izmaiņām tiesnešu apstiprināšanai amatā un karjeras virzībai

Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna 16.decembra sēdē Tieslietu padomi iepazīstināja ar pētījumu „Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi”.

 
19 decembris 2013

Tieslietu padomes izskatīšanai pieteiktie jautājumi

Ņemot vērā, ka vairākiem 16.decembra Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Tieslietu ministrija nebija iesniegusi izskatīšanai nepieciešamos materiālus, Tieslietu padome neskatīja šos jautājumus un tie palika kā turpmākai izskatīšanai pieteiktie jautājumi.

 
13 decembris 2013

Tieslietu padome iepazīsies ar pētījumu par nepieciešamajām izmaiņām tiesnešu apstiprināšanai amatā un karjeras virzībai

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 16.decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna iepazīstinās ar pētījumu „Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi”.

 
3 decembris 2013

Goda tiesnese Šteinerte pārstāvēs Saeimu Zolitūdes traģēdijas izvērtēšanas komisijā

Saeimas Prezidijs 2.decembrī, nolēma virzīt bijušo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ināru Šteinerti darbam 21.novembra Zolitūdes traģēdijas apstākļu un seku izvērtēšanas sabiedriskajā komisijā.

 
13 novembris 2013

Samaksu par tiesu nolēmumu anonimizēšanu sola nākamajā gadā

11.novembra sēdē Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par tiesu nolēmumu anonimizēšanas procesu un problēmu risinājumu, jo gan Tieslietu padome, gan Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija saņēmusi Siguldas, Ogres, Dobeles, Cēsu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu darbinieku (vairākās tiesās – arī tiesnešu) vēstules, kurās viņi pievienojas Jelgavas tiesas darbinieku atklātajā vēstulē paustajai neapmierinātībai par tiesu darbinieku darba slodzes palielināšanos, anonimizējot tiesu nolēmumus atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.septembrī.

 
13 novembris 2013

Par mehānisma izveidi lietu nodošanai citai tiesai civilprocesā

11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos Civilprocesa likuma grozījumus, kas paredz iespēju laika posmā līdz „tīro tiesu instanču” sistēmas reformas beigām ļaut lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.