2014

Drukas versija
 
30 decembris 2014

Tieslietu padome vēlreiz izvērtēs jautājumu par Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu pārcelšanu

Pirmdien, 5.janvārī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde, lai pēc Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa lūguma vēlreiz izvērtētu jautājumu par turpmāko karjeru tiem likvidējamās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, kuri nav pārcelti kasācijas instances – Krimināllietu departamenta – tiesnešu amatos.

 
18 decembris 2014

Atbalsta Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus

Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” Ministru kabinets, izskatot gadskārtējo budžeta likuma projektu, uzklausa Tieslietu padomes viedokli. Tādēļ Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa viedokļa sniegšanai iesniedza apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus 2015.gadam, un Tieslietu padome tos izskatīja rakstveida procesā.

 
18 decembris 2014

Lūdz atbrīvot tiesnesi no amata veselības stāvokļa dēļ

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas rajona tiesas tiesneses Ināras Strautiņas lūgumu izteikt Saeimai priekšlikumu par viņas atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.

 
4 decembris 2014

Saeima piešķir Goda tiesneša statusu Gunāram Aigaram un Astrīdai Hertai Bērziņai

Saeima 4.decembrī piešķīra Goda tiesneša statusu bijušajam Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram un bijušajai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Astrīdai Hertai Bērziņai.

 
2 decembris 2014

Konceptuāli atbalsta grozījumus Operatīvās darbības likumā

Iepazīstoties ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” un diskusijām par šo jautājumu, Tieslietu padome konceptuāli piekrita plānotajam regulējumam, ka tiesa ir atbildīgā institūcija, kas akceptē saglabājamo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem.

 
2 decembris 2014

Apstiprina kārtību Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanai darbā citā tiesā

Tieslietu padome apstiprināja kārtību, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā līdz ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas pievienošanu citai tiesai.

 
2 decembris 2014

Tieslietu padome izvērtē piemērotāko tiesu tiesnešu karjeras turpinājumam

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā nepārcelto Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeras gaitu, Tieslietu padome izvērtēja piemērotāko tiesu, kas būtu iespējami līdzvērtīgāka tiesai, kurā tiesneši strādājuši līdz 2014.gada 31.decembrim, kad saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto tiesu reformu beidz pastāvēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta.

 
28 novembris 2014

Tieslietu padome risina tiesnešu pārcelšanas jautājumus

Lai turpinātu risināt jautājumus, kas saistīti ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, pirmdien, 1.decembrī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde.

 
25 novembris 2014

Prasa palielināt tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Lai nodrošinātu likumā “Par tiesu varu” noteikto Augstākās tiesas reformu, kas paredz tiesu palātu likvidāciju, Tieslietu padome lūgs Saeimai ar 2015.gada 1.janvāri palielināt tiesnešu skaitu apgabaltiesās par trīs amata vietām.

 
25 novembris 2014

Pārdala tiesnešu amata vietas rajona (pilsētu) tiesās

Tieslietu padome lūdz Saeimu ar 2015.gada 1.martu mainīt tiesnešu skaita sadalījumu rajonu (pilsētu) tiesās, kas nepieciešams sakarā ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem veiktas izmaiņas Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošo rajona (pilsētu) tiesu sarakstā, proti, ar 2015.gada 1.martu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu pievienojot citām tiesām.